Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 200 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Nevystačí-li tímto rozsahem, použije se zvýšeného rozsahu 400 VAr. Základní rozsah při připojení měřicího transformátoru proudu na svorky regulátoru tom případě rozběhové hodnoty nařídí podle horní části stupnice 350 YAr. jeden regulační stupeň připadne regulátoru WOR výkon 240 kVAr. Výkon přepočítaný sekundární stranu při převodu měřicího transformátoru proudu, např. Velikost kondenzátem pro kompenzaci jalového vý- 202 . před vývody spotřebičů, a proto jeho primární proud musí být zvolen podle největšího odebíraného proudu; může být však větší.1,33 665 VAr dílků stupnice. U regulátoru WOR pro jmenovité napětí regulátoru 100 bude kon­ stanta •hr 3,8 , kde kjj jsou převody měřicích transformátorů proudu a napětí. Potřeba kondenzátorové baterie, vypočítaná z tabulky 22, 240 kVAr. Příklad: Regulátor WOR napětí 3x380/220 Měřicí transformátor proudu osadí rozváděči stranu zdroje, tj. regulátoru WOR WOR provede přepočet dělením konstantou, která rovná převodovému poměru měřicího transformátoru proudu kj, např. Cejchování dílkách, které značí trojfázový jalový výkon [VAr] přepočítaný sekundární stranu měřicích transformátorů. Pravý ukazovatel nastaví vypočítanou hodnotu levý nulu stupnice. Přitom měřicí transformátor proudu připojí svorky regulátoru rozběhové hodnoty nařídí podle dolní části stupnice. 300 T= G0. Regulátor dva měřicí rozsahy, které nastavují posouváním ukazo- vatelů. bude O p 60000 = 500 YAr Aby regulace správně probíhala nenastalo kývání, nařizuje obvykle šířka regulačního rozmezí b'3 větší, tedy 500.svorku hlavní svorkovnice regulátoru, napětí fáze svorku napětí fáze svorku svorky připojí napětí 220 svorky 9 podle typu regulátoru připojí cívky stykačů. tomto případě nenastane překonrpenzování místě osazení regulátoru, ovšem nebude vykompenzován jalový výkon transformátoru, pokud nemá vlastní kompenzaci kondensátory, umístěnými před místem měření. Aby dala vykompenzovat jalová spotřeba transformátoru, nařídí se levý ukazovatel kapacitní oblasti, hodnotu přepočítanou pře­ vodovou konstantou