Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 197 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
199 .44 0,51 0,80 0,16 0,21 0,27 0,33 0,39 0,46 Příklad: Zjištěný cos 0,72 zlepšit cos 0,94. c) Ústřední e Dělá pro celý závod. Kondenzátory mohou být připojeny buď na hlavním rozváděči, nebo místě největší spotřeby jalového proudu.Pom ěr------- 0,75. Přitom třeba sledovat velikost účiníku fázoměru a podle potřeby připojovat nebo odpojovat jednotlivé skupiny konden- zátorů.49 0,54 0,60 0,66 0,73 0,72 0,37 0,43 0,48 0,54 0,60 0,67 0,74 0. Potřebujeme kondenzátor =_k 0,6. Podle tabulky přísluší m= kWh 366 = 0,75 úhel 37°. 22. Tab.32 0,37 0,43 0,48 0,55 0,62 0,76 0,26 0,32 0,37 0,43 0,50 0,56 0,78 0,21 0,27 0,32 0,38 0. Součinitele pro určení velikosti kondenzátoru cos <p před kom penzací Požadovaný účiník kom penzaci 0,86 0,88 0,90 0,92 0,94 0,60 0,74 0,80 0,85 0,91 0,97 1,04 0,62 0,67 0,73 0,78 0,84 0,90 0,97 _0,66 0,55 0,60 0,66 0,71 0,78 0,85 0,68 0,49 0,54 0,60 0,65 0,72 0,79 0,70 0,43 0. tabulky přečteme prů­ sečíku hodnot 0,72 0,94 součinitel 0,6, kterým vynásobí kompenzovaný výkon. Velikost účiníku zjistíme také údajů wattmetru, voltmetru ampér- P P metru, cos cp= ————— nebo ——- kde napětí sdružené Xj/ g•X •X a fázové. Aby při ústřední kompenzaci nemusela být stálá ruční obsluha, volíme samočinné řízení účiníku, regulátory jalového výkonu, např. Výkon kompenzované skupiny spotřebičů je_230 kW.230 138 kVAr. Je-li rozváděči fázoměr wattmetr (činný), můžeme velikost konden- zátoru určit tabulky 22. Při skupinové kompenzaci nejsou přívody motorům odlehčeny od jalového výkonu. výrobek typu WOK nebo VUS 98. tomuto úhlu (také tabulky přísluší cos 0,79