Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 196 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
165). 198 . každém ěření se vede záznam nam ěřené hodnoty porovnají předcházejícím měřením. Takovým opatřením plynule sledovat velikost účiníku podle potřeby dosadit kondenzátory. Velikost kondenzátorové baterie nebude součtem kondenzátorů pro jednotlivou kompenzaci. Průměrnou hodnotu účiníku můžeme také zjistit čtení elektroměru měření činné jalové energie. Kompenzace buď nedostačovala, nebo mohlo dojít k překompenzování. Měření udělá provozu kondenzátoru. tajeným porucham byl kondenzátor vyřazen činnosti, a proto třeb pravidelně, několikrát roka, ěřit každém kondenzátoru proud ve všech fázích tak svorkové napětí. K ěření použijeme klešťový pérm etr nebo pérvoltm etr. Jednoduše zlepšit účiník z údaje fázoměru. 165. Skupinová kom penzace účiníku [kW] účiník (cos (p) před kompenzací.volí velikost kondenzátoru [kVAr] asi i/3 štítkového výkonu motoru, uda­ ného [kW]. Poznámka: kondenzátoru přívodním vedení ohou stat různé poruchy, které nem usí vždy zjevné. určení velikosti kondenzátoru třeba znát zatížení Obr. b) Skupinová kompenzace Skupinovou kompenzaci děláme pro několik spotřebičů jalovým odbě­ rem, obvykle jejich společném místním rozváděči (obr. Příklad: hodinu byl činný odběr 366 kWh jalový 274 kVAr