Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 192 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
161. Obr.Rázová metoda Používá tam, kde nedá zmenšit velikost odporu poruchy propálením nebo kde jsou žíly přerušeny. Hluk snímá přilože- Sgi ným zemním mikrofonem zesílení pře­ vádí sluchátek nebo indikátoru impulsů. Zjišťování ísta přerušení vodičů 194 . 161). Rázová vlna způsobí v místě poruchy přeskok, který provázen zvukovou explozí. Principem této metody vybíjení kondenzá­ tem přes jiskřiště vadného kabelu (obr