Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 175 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
J- O část spirály vařiče.Jestliže měří jmenovitým napětím 380 bude kapacitní proud I q 2 000 380 = 5,26 A Použije-li měření ampérmetr měřicím rozsahem bude třeba ochranný odpor velikosti alespoň = U T 380 "To" 38 Ochranný odpor musel být pro trvalé zatížení spotřeboval něm velký činný výkon. Měřicí rozsah ampérmetru velikost ochranného odporu určíme kapacit­ ního odporu kondenzátoru, tj. Délku spirály určíme tak, zapojíme série ampér- metrem zdroj proudu budeme ji postupně zkracovat, ručka ampér­ metru ukáže téměř plnou výchylku. převodového transformátoru 220/24 V. Protože měříme malý proud, za­ pojíme měřidla podle vyznačení na 12 Elektrotechnická měření 177 . připojení kondenzátoru, bude obvodem prochá­ zet proud 0,33 spirála zůstane chladná. Při měření bude odebíraný výkon P 24. I když bude spirála žhavit, není na závadu, při měření, tj.0,33 VA. Zvolíme-li rozsah ampérmetru A, V 24 bude velikost ochranného odporu Může být např. jeho jmenovitého napětí odhadnutého výkonu U2 3802 144 400 P 000 000 72 Q Bez ochranného odporu bude měřeným obvodem procházet kapacitní proud 24 72 = 0,33 A Velikost ochranného odporu vliv přesnost měřeni třeba, aby ochranný odpor byl nejmenší. Pro nastavení délky spirály bude potřebný výkon převodového transfor­ mátoru W. zbytečné, stejného výsledku dosáhneme, budeme-li měřit sníženým napětím, např