Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 169 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Schéma vnitřního zapojení měřidel nakresleno na obr. Zjistit činnost motorů těchto spotřebičů Obr. Schéma zapojení měřicí soupravy QN10 d) a V provozu mnoho jednofázových nebo trojfázových spotřebičů po­ hyblivým přívodem, které připojují zásuvek. Obr. Propojovací průchodka jednofázová trojfázová pro ěření při ochraně nulo- váním 171 . 132b. Jsou nejen drobné spotřebiče, ale zařízení větším výkonem, např. soupravě také doutnavkový ukazovatel sledu fází.také výkonu, použijí oddělené měřicí transformátory proudu nebo na­ pětí. 132b. Pokud jde o měření jalového výkonu, lze většinou vystačit in­ formativním výsledkem, který souprava umožňuje. svářečky, dopravníkové pásy, pojízdné soupravy apod. 133