Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 157 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Přiklad: Při měření spotřeby straně vysokého napětí použilo elek­ troměru měřičem maxima. připojme, zatížení elektromotoru nebo jiného spotřebiče, zjistit údaje číselníku elektroměru. jeden dílek měřiči maxima 4,4 kW. Porovnám e-li násobitel číselníku elektrom ěru násobitele ěřiče a­ xim při nepřím ěření, vidím obou jsou stejné součiny převodových ěřicích transform átorů proudu napětí . kW, znamená to průměrný hodinový odběr 220 kW. Čím bude doba pro posouzení, tj. Z této rovnice vypočítá výkon Přeěte-li stav kratší dobu minutách, bude výkon . Zjišťování zatížení údaje elektroměru Odebíraný výkon, např. a) elektroměru pro přímé měření spotřeba určitou dobil Atwh t kde násobitel číselníku, d —počet přečtených dílků, P —výkon [kW), t čas hodinách. Poznámka. 10 T 22 000 100 = 0,01 . dílek. Převodový poměr měřicího transformátoru proudu transformátoru napětí k\j —j^— Sekundární násobitel měřiče maxima xms 0,01.220 4,4 tj. Příklad: Sjedná-li čtvrthodinové maximum, např. Primární násobitel měřiče maxima bude %p —0,01 .2. 50. pro přečtení údaje elektroměru kratší, tím bude výpočet vzhledem situaci rozvodu přesnější. Aby nepřestoupilo sjednané maxi­ mum, může ručka ukazovatele měřiče maxima při primárním násobiteli xmv 4,4 dostoupit během čtvrthodinové periody 220 4,4 50, tj. Při čtení delší dobu zjistíme prů­ měrné zatížení