Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 153 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
účiník.73 cos 9o. 4 a 2,6, bylo čtení tabulce málo přesné, proto zvětšíme vynáso- 155 . 19 Příklad: činném elektroměru byl minut přečten rozdíl stavu 67 a jalovém elektroměru 43. Vyznačíme-li tabulce rovnoběžkami přečtené hodnoty, dostaneme jejich průsečíku bod Yedeme-li počátkem a bodem spojnici, přečteme vnější kruhové stupnici přímo velikost účiníku, cos cp— 0,83. Tah. t sin cp cos cp = <p kde (tangens úhlu cp) vyhledáme tabulce úhel cpa tomuto úhlu, taktéž tabulky příslušný cos cp, tj. Přečtené stavy nemusíme vynásobit násobitelem číselníku elektroměru, jsou-li stejné, protože vynásobením čitatele jmenovatele zlomku stejným číslem poměr nezmění.73 sin cp. Kdyby přečtené rozdíly stavů byly malé, např. t 1. Jednoduchým způsobem lze účiník zjistit pomocné tabulky 19.práce jalová práce činná 1