Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 151 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Trojfázový elektrom sazbovým spínačem pro síť čtyřvodičovou Aby motorek spínacích hodin nebyl vyřazen činnosti vypnutím jističe před elektroměrem, připojí svorku vodič svorky přívodu jističi. síti 3x220 (obr. 126). motorku sazbového spínače svorek 1 přivedou fázové vodiče svorek přívodu jističi, který před elektroměrem. 15, nebo minutách, se unášeč vrací výchozí polohy, přičemž ukazovatel zůstane poloze, 153 .uvnitř elektroměru. Ukazovatel poháněn otočnou soustavou elektroměru přes převod unášeč, který před sebou tlačí ručku ukazovatele maxima. Přeruší-li časový spínač toto propojení, relé bez proudu, kotvička odpadne účtuje se sazba nižší. Obdobným způsobem zapojíme sazbový spínač síti bez středního vodiče, např. 127 schéma trojfázového dvojsazbového elektroměru sazbo­ vým spínačem pro sít X380/220 Má-li být např. 127 označen písmenem t. pravidelně opakující době, např. Druhý vývod cívky stykače zlevněného odběru připojí na jinou fázi, než která zapojena svorky přepínacích hodin. Elektroměry měřičem maxima Pro zjištění největšího průměrného zatížení určitou dobu použijeme elektroměru měřičem maxima spínače měřiče maxima, který bývá osazen sazbového spínače. Obr. Na obr. 127. Má-li účtovat jen část odběru nižší sazbě, zapojí na svorku spínacích hodin přívod cívky stykače tohoto odběru. Při denním odběru relé elektroměru pod proudem, jeho kotvička přitažena číselník vykazuje vyšší sazbu. kdy začne účtovat nižší sazba, zapojí současně stykač zlevněného odběru. Při pře­ rušení proudu cívky relé elektroměru, tj. neděli vyřazena vyšší sazba, použijeme spínače, který týdenní kotouč zapojený sérii s hodinovým spínačem; obr. Tímto způsobem levnější sazbě účtoval celý odběr za elektroměrem