Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 149 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Měře vysokého tí U velkoodběru měří dodávka elektrické energie obvykle straně vysokého napětí, tj. Přepínání strojků obstarává relé, které ovládáno časového 151 . Schéma zapojení elektrom ěru ěření činné jalové energie straně vyso­ kého napětí Elektroměru měření jalové energie používáme pro účtování elektrické energie také pro sledování vypočítání středního účiníku určitou dobu. primární straně. elektroměru dvojsazbovélio, který dva ěísel- níkové strojky. pro elektrizované domácnosti, elektrická energie odebíraná noci účtuje levněji. Vždy jeden nebo druhý strojek záběru pohonem elek­ troměru. vyčíslení vyúčtování této spotřeby použije tzv. 123. Měřicí transformátory napětí mají sekundárních svorkách napětí 100 nebo 110 tímto napětím musí souhlasit napětí cívek elektroměru. e) m Dvojsazbové y V některých případech, např. Rozvod vysokého napětí nemá střední vodič, soustava třívodičová. Napětí a proud snižují měřicími transformátory provedení pro vysoké napětí. 123 základní schéma měřicí soupravy elektroměru měření činné jalové energie. Obr. Proto sek měření spotřeby použije elektroměru měření činné jalové energie dvěma soustavami. Na obr