Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 148 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Zapojení trojfázového elektrom ěru ěření jalové energie třem i soustavam i •it- S j T O 0 0 L. k i ý—j nulový vodič nemusíbýt veden přes svorky elektroměru spotřebič Obr. 122. Zapojení elektrom ěru ěření jalové energie třem soustavam ěřicími transform átory proudu (tzv. Obr. Schéma zapojení každého elektro­ měru vyznačeno zadní straně krytu svorkovnice.Elektroměry pro měření kapacitní práce mají stejné provedení liší se jen propojení napěťových cívek. ěření nepřím ě) 150 . 121