Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 129 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Volba wattmetru měřicích transformátorů proudu V trojfázovém rozvodu vypočítáme proud fázovém vodiči vzorce výkonu 1,73 cos <p nebo ■ 3 cos <p’ kde napětí sdružené napětí fázové. Např. 16 Rozvod 3X380/220 Kozvod 3X220/127 V Jmenovitý primární proud měřicího transformátoru trojfázový výkon při Us p cos r kW = 380 V ř7s cos (p trojfázový výkon při UB— 220 V P ]/3UbI cos <p kW proudu A COS cos <p 1 0,9 0,8 0,75 0,7 0,6 0,9 0,8 0,7 0,6 5 3,3 2,97 2,64 2,5 2,31 1,98 1,89 1,70 1,51 1,32 1,14 10 6,6 5,94 5,28 4,62 3,96 3,81 3,42 3,04 2,66 2,28 15 9,9 8,91 7,9 7,4 6,9 5,94 5,70 5,13 4,56 3,99 3,42 20 13,2 11,9 10,5 9,8 9,2 7,92 7,62 6,85 6,09 5,33 4,56 30 19,8 17,8 15,8 14,8 13,8 11,8 11,4 10,2 9,12 7,98 6,84 50 29,7 26,4 24,7 19,8 18,9 17,1 15,2 13,2 11,4 75 49,5; 44,5 39,6 34,6 29,7 28,5 25,6 22,8 19,9 17,1 100 59,4 52,8 49,3 46,2 39,6 38,1 34,2 30,4 26,6 22,8 150 79,2 69,3 59,4 51,3 45,6 39,9 34,2 200 132 118,8 105 92,4 79,2 76,2 68,5 60,9 53,3 45,6 300 198 178 158 148 138 118 114 102 91,2 79,8 68,4 400 264 237 211 197 184 158 150 136 121 106 91,2 600 396 356 316 295 277 237 228 205 182 159 136 800 528 475 422 395 369 316 304 273 243 212 182 1 000 660 594 528 493 462 396 380 342 304 266 228 131 . Přitom neznáme cos <p, který zjistíme bud! fázoměrem, nebo štítku spotřebiče, nebo jej odhadneme. \ 1!Pro objednávku wattmetru nebo při výměně měřicích transformátorů proudu jiný převod budeme řídit tabulkou 16.Měření trojfázového výkonu Měření wattmetrem třemi soustavami Proudové cívky jsou běžně zvětšení měřicího rozsahu potře­ bujeme tři měřicí transformátory proudu. WVýpočet proudu podstatně jednodušší druhého vzorce, přepo­ čítáním výkonu jednu fázi. při výkonu Tab. tabulky také vidět, jak při špatném účiníku zvětšuje odebíraný proud. 103). Proto nutno osadit kontrolní ampérmetry do všech tří fází (obr. Obdobně, jako bylo uvedeno u jednofázového wattmetru, může wattmetru třemi soustavami nastat přetížení proudových cívek vlivem úěiníku nebo některé cívky nerovno­ měrným zatížením fází