Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 127 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Tomuto primár­ nímu proudu při cos 9?= odpovídá největší jednofázový výkon 16,5 kW. Příklad: Měřicí transformátor převodem = 75 “5” . Objednáme wattmetr pro výkon při cos Bude dodán wattmetr řady měřicích rozsahů stupnicí kW. Bude-li rozsah ampérmetru větší, obvykle bývá, vyznačíme skle číselníku proud shodný prou­ dem měřicího transformátoru proudu, který nesmí překročit. Měřicí transformátor proudu bude s převodem Tímto wattmetrem měřit při cos <p— do O výkonu kW, při cos <p= 0,8 výkonu 17,6 apod. cos <p kW C cos q> 1 0,9 0,7 0,6 0,9 0,8 0,7 0,6 5 1,1 0,99 0,88 0,77 0,66 0,63 0,56 0,50 0,44 0,37 10 2,2 1,98 1,76 1,54 1,32 1,27 1,14 1,00 0,88 0,76 15 3,3 2,97 2,64 2,31 1,98 1,90 1,71 1,52 1,33 1,14 20 4,4 3,96 3,52 3,08 2,64 2,54 2,28 2,03 1,77 1,52 30 0,6 5,94 5,28 4,62 3,96 3,81 3,42 3,00 2,66 2,28 so 9,9 8,8 7,7 6,6 6,30 5,67 5,04 4,41 3,78 75 16,5 14,85 13,2 11,55 9,9 9,52 8,56 7,61 6,66 5,71 100 19,8 17,6 15,4 13,2 12,7 11,4 10,1 8,89 7,62 150 29,7 26,4 23,1 19,8 17,1 15,2 13,3 11,4 200 39,6 36,2 30,8 26,4 25,4 22,8 20,3 17,7 15,2 300 59,4 52,8 46,2 39,6 38,1 34,2 30,4 26,6 22,8 400 79,2 70,4 61,6 52,8 50,8 45,7 40,6 35,5 30,4 600 132 118,8 105,6 92,4 79,2 88,2 79,3 70,5 61,7 52,9 800 176 158,4 140,8 123,2 105,6 101 90,9 80,8 70,7 60,6 1 220 198 176 154 132 127 114 100 76 měřicích transformátorů proudu při fázovém napětí 220 rozvodu 3 X380/220 při napětí 127 rozvodu X220/127 V. 15 Jmenovitý primární proud měřicího transformátoru proudu A Rozvod 3X380/220 Rozvod 220/127 V jednofázový výkon při 220 V P cos <p kW jednofázový výkon při 127 V P TJ. sekundárního proudu A, dá tímto wattmetrem měřit podle tabulky 15, při cos <p= 0,9 výkonu 14,8 kW, při cos 0,8 výkonu 13,2 apod.Tab. Ampérmetr mít měřicí rozsah souhlasný primárním proudem měřicího transformátoru proudu. Dodavatel dodá wattmetr stupnicí kW. 9 Elektrotechnická měřeni 129 . 101). Aby dalo sledovat proudové zatížení, osadíme buď fázového vodiče, nebo sekundárního obvodu proudové cívky wattmetru kontrolní ampér- metr (obr. Aby nepřestoupila jmenovitá velikost primárního proudu tj. Příklad: Chceme objednat wattmetr pro při cos <p= 0,6, fázové napětí 220 Nejbližší větší výkon tabulce 13,2 kW