Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 124 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
také při odběru lze měřit výkon 220. pro přímé měření dvěma rozsahy proudu do 5 nebo jedním rozsahem pro proud připojení měřicí transformátor proudu.0,6 50 Ponecháme-li měřicí transformátor proudu převodem bude 5 sekundárním vinutím transformátoru také proudovou cívkou wattmetru procházet proud 126 .50 kW. wattmetru se nemůžeme řídit měřicím rozsahem, tj. Závislost proudu fázo­ vém posuvu (cos <p) stálém činném výkonu spotřebiče COS <p (obr. Budeme-li tímto wattmetrem měřit také výkon kW, ale při cos = = 0,6, bude odebíraný proud / A U cos 220. Příklad: Při měření tepelného spotřebiče předpokládat cos <p= 1, tj. měřit největšího měřicího rozsahu; je třeba počítat vždy úěiníkem (cos q>). Při fázovém napětí 220 V, 50 s použitím měřicího transformátoru proudu převodem při 5 vytížené proudové cívce proudem tj. 99. 99). Vyrábějí se v různém provedení, např. také bude největší měřicí roz­ sah, při kterém nebude proudová cívka wattmetru přetížena. odebíraný proud jen činný, wattový. Wattmetr měří činnou složku která může být nejvýše avšak proud, který prochází proudovou cívkou měřidla Ji, bude větší, cos <pnebo — Obr. Některé wattmetry mají napěťový rozsah jen V, který lze zvětšit 'příslušným předřadníkem měřidlu.Měření činného výkonu střídavé trojfázové soustavě středním vodičem Měření jednofázového výkonu Na montáži nebo provozu použijeme přesné wattmetry. Při měření wattmetrem’(bez ohledu na to, kolik měřicích soustav) můžeme z neznalosti jeho činnosti spálit proudo­ vou cívku, když ručka měřidla nepře­ stoupí největší měřicí rozsah