Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 120 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Dá se použít pro tyto úkony: a) indikovat malá stejnosměrná napětí střídavá napětí od Funkce zkoušečky založena principu elektromagnetické zkoušečky; b) zjišťovat souvislost elektrických obvodů, které jsou bez napětí, do celkového odporu asi tomu účelu vkládá zkoušečky baterie 1,5 spojení obvodu signalizuje žárovka. Zapojení zkoušečky ZNI vyznačeno obr. 94a. a ) Obr. Zapojení zkoušečky ZN2 vyznačeno obr. 122 . 94b. Správný sled fází při svítící doutnavce, opačný sled fází projeví zhasnutím doutnavky. 94.denzátoru, němž vznikne napětí vůči uzlu sítě, které závislé sledu fází. Zapojení zkoušečky: a) ZNI, Z3ST2 Zkoušečka ZN2 určena pro malá stejnosměrná střídavá napětí