Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 118 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
c) y Několikaúčelovou zkoušečkou výrobek národního podniku Metra, typ ZNI (obr. 91b sledu opačného. 93). Při opačném směru zaměníme vzájemně tyto dva zbývající vodiče, tím dostaneme správný směr otáčení. rčení sledu fází: a) správný sled, opačný sled písmenem třetí písmenem Začneme-li vodičem bude při správném sledu druhý vodič označen písmenem třetí písmenem Obdobně začneme-li vodičem bude směru šipky správný sled T—R—S. přípojnici fázi nebude dvou případech shodný vodičem označeným jiném místě taktéž písmenem R. ZkoušečkaZNl pro nízké napětí použijeme jí: a) zjištění stejnosměrného nebo střídavého napětí rozsahu 110 do 500 Pracuje principu elektromagnetické zkoušečky typu 500. 92) nebo ZN2 (obr. Zapojíme-li jiný vodič jako první, bude opět zapo­ jením zbývajících vodičů buď správný, nebo opačný sled fází. Začneme-li vodičem, který na­ zveme označíme při správném sledu druhý vodič (ve směru šipky) Obr. Na obr. 91a jsou vyznačeny tři kombinace správného sledu fází při zapojování svorkovnice motoru obr. Jsou tudíž možné tři kombinace, při kterých bude správný sled fází tři kombinace, při kterých bude sled fází opačný. také znamená, vodič připojený např. Druhým dotekem kovový zálisek, kterého dotkneme rukou při držení zkoušečky; c) určení sledu fází střídavé sítě max. 91. 220/380 uzemněným střed­ ním vodičem. Vzhledem stejnému směru otáčení označujeme správný sled fází jednotně R—S—T.vodičů bud’správný, nebo opačný směr otáčení elektromotoru. Doba měření, zvláště vyšších napětí, nesmí být delší než asi sekund; b) doutnavkové indikaci fázových vodičů. obr. vyznačen napěťový troj­ úhelník šipkou požadovaného sledu. zkoušečce vestavěn obvod sestavený odporů kon- 120