Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 117 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
90. také točivého magnetického pole, a tím také smyslu (směru) otáček motorů směru hodinových ruči­ ček, nebo zapojení měřicích přístrojů (jako elektroměrů, wattmetrů apod. Běžně používanou dout­ navkovou zkoušečkou zjistíme na­ pětí asi 500 V. takovém případě se odpojeném vodiči přesvědčíme ještě elektromagnetickou zkoušeě- kou, která své činnosti potřebuje větší výkon. Zkoušečka svítí již při proudu několika desetin miliampérů, proto může ukázat napětí odpojených vodičích, kterých se dostalo napětí kapacitou sou­ sedních vodičů. založen principu indukčního motoru a jeho zapojení třeba všech tří fází. střídavé soustavě svítí obě elektrody doutnavky stejnosměrné soustavě jen elektroda připojená zápornému pólu. 90).Doutnavková zkoušečka Aby některé uvedené nedostatky elektromagnetické zkoušeěky daly vymezit, třeba použít ještě doutnavkovou (neonkovou) zkoušeěku. otáčivém kotoučku vyznačena šipka, která ukazuje správný směr otáčení. Ve střídavé soustavě označujeme fázové vodiče (při správném sledu fází) písmeny R—8—T. však neznamená, jediné pořadí vodičů, které určuje správný sled. U kazovatel sledu fází etra Ušlo 119 . Zapojíme-li např. Jedním takovým druhem ukazovatel sledu fází typ Ušlo (obr. Ive svícení doutna\ stačí proud několika mikroampérů, takže měření nepříznivých podmínkách bez­ pečné. Hro­ tem této zkoušeěky, tedy jednopólově, dotýkáme zjišťovaného místa a uzavřený obvod vytvoří naším tělem.) použijeme ukazovatele sledu fází. svorkovnici trojfázového motoru libovolný fázový vodič jako první, bude připojení zbývajících dvou Obr. Otáčí-H kotouček proti směru šipky, zaměníme svorkách měřidla- mezi sebou dva libovolné vodiče. Jiným druhem dvoupólová doutnavková zkoušečka, kterou se zjišťovat napětí nejen proti zemi, ale mezi dvěma libovolnými místy. Doutnavkovou zkoušečkou zjistíme živou část části bez napětí, a tím také rozlišíme fázový vodič vodiče středního. b) i sledu fází Pro určení správného sledu fází, ti