Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 102 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Předřadné odpory také nazývají odpory regulační. 69).16. 69. znamená, se regulační odpor při značném zahřátí nepoškodí. pevnění regulačního odporu v ěřicím stole změnou teploty. jejich odpor málo mění se '•3 Obr. Válcový regulační odpor posuvným jezdcem Obr. Značení svorek u válcového regulačního odporu s posuvným jezdcem Obr. 104 . Zapojení regulačního odporu při ěření O o 1 2 Obr. 71. 72. štítku odporu, který upevňuje jeho kostře, jsou uvedeny jmenovité hodnoty, které jsou stanoveny pro případ, kdy teplota dosáhne 250 při trvalém zatížení dobu minut. 70. Zhotovují vodičů, které mají velký měrný odpor malý tepelný součinitel odporu, tj. M N Í P r Ke snížení napětí hodnotu vhodnou pro měření použije předřad- ného odporu posuvným jezdcem (obr