Elektromagnetické vlny, antény a vedení (příklady)

| Kategorie: Skripta  | Tento dokument chci!

V numerických cvičeních je možno pouze na typickém příkladu ukázat hlavní části řešení a diskutovat získané výsledky. Seznámení se s obvyklými modifikacemi situací a jejich řešením je však nutno zvládnout řešením dalších příkladů formou samostatného studia. V řadě situací si tyto modifikace mohou studenti tvořit sami, chybí však zpětná vazba informace o správnosti postupu a výsledků. Pomůckou tak může být sbírka příkladů doplněných hlavními výsledky a v nutných případech i náznakem postupu řešení. Při výběru příkladů k řešení je třeba dbát na to, aby postupně pokryly celou problematiku včetně modifikací vstupních údajů a postupů řešení. Neméně důležité je skutečné výpočtové zvládnutí řešení, které ...

Vydal: FEKT VUT Brno Autor: UREL - Zdeněk Nováček

Strana 44 z 80

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
11 Dva rovnoběžné dipóly rameny délky rovnoběžnými osou leží rovině rovnoběžné rovinou Jejich středy vzdálenosti mají stejnou souřadnici střed spojnice dipólů vzdálenosti vodivé roviny Dipóly jsou buzeny stejně velkými proudy opačnou fází. c) při jaké vzdálenosti bude anténa zářit maximálně rovině směru odchýleném 30o od osy z Příklad 7.FEKT Vysokého učení technického Brně Příklad 7.10 Dva souosé dipóly mají ramena délky rovnoběžná osou jejich středy jsou ve vzdálenosti Spojnice středů dipólů leží vzdálenosti vodivé roviny Dipóly jsou buzeny stejně velkými proudy opačnou fází. Vypočtěte: a) obecný vztah pro funkci záření antény rovině xy b) intenzitu elektrického pole rovině vzdálenosti 505 směru odchýleném o 60o od osy pro MHz Ivst 0,5 A c) při jaké vzdálenosti bude anténa zářit maximálně rovině směru odchýleném 30o od osy x Příklad 7.8 Dva rovnoběžné dipóly rameny délky leží rovině rovnoběžné rovinou a jejich středy vzdálenosti mají stejnou souřadnici Střed spojnice dipólů ve vzdálenosti vodivé roviny Dipóly jsou buzeny stejně velkými proudy stejnou fází. Vypočtěte: a) obecný vztah pro funkci záření antény rovině zy b) intenzitu elektrického pole rovině vzdálenosti směru odchýleném o 60o od osy pro 150 MHz 0,3 0,8 Ivst mA c) při jaké vzdálenosti nebude anténa zářit rovině směru odchýleném 30o od osy. Vypočtěte: a) obecný vztah pro funkci záření antény rovině zy b) intenzitu elektrického pole bodě 60o , 90o ] pro MHz , l 0,5 Ivst 0,2 A c) při jaké vzdálenosti nebude anténa zářit rovině směru 30o Příklad 7. Vypočtěte: a) obecný vztah pro funkci záření antény rovině zx b) intenzitu elektrického pole rovině vzdálenosti směru odchýleném o 60o od osy pro MHz Ivst 1,5 .9 Dva rovnoběžné dipóly rameny délky leží rovině rovnoběžné rovinou a jejich středy vzdálenosti mají stejnou souřadnici Středy dipólů jsou vzdálenosti h od vodivé roviny Dipóly jsou buzeny stejně velkými proudy stejnou fází