ELEKTRO BEČOV: Katalog výrobního sortimentu 2014

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Katalog výrobků i katalogové listy jsou k dispozici pro zákazníky v tištěnépodobě. Údaje uvedené v těchto katalozích jsou určeny souhrnně pro všechnyuživatelské skupiny. Tištěný katalog výrobků je vydáván zpravidla jednou ročně.Katalogy jsou k dispozici u smluvních velkoobchodních distributorů, na školícíchakcích odborných agentur apod. Též je lze objednat prostřednictvím formulářena www.elektrobecov.cz. Katalogy jsou vydávány v českém a anglickém jazyce.Katalogové listy jsou tištěny oboustranně ve formátu A4 a prezentují vždykonkrétní výrobek, většinou novinky, inovace či speciality.

Vydal: ELEKTRO,výrobní družstvo v Bečově nad Teplou Autor: ELEKTRO Bečov

Strana 4 z 88

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
Je-li objednávka nižší než 7000,- bez DPH, hradí dopravné odběratel ve smluvní výši. V předpokládané době platnosti katalogu (2013 2014) však může přesto dojít (na základě aktuálního přezkoušení výrobků, inovačních změn výrobků apod.CZ. Aktuální a podrobné informace jsou k dispozici ve Všeobecných obchodních podmínkách, které jsou součástí ceníku. Dodací lhůty: Všechny výrobky uvedené v tomto katalogu jsou k dodání ihned.elektrobecov. Leží-li místo dodání mimo území ČR, jsou přepravní náklady hrazeny plné výši odběratelem, pokud není smluvně dohodnuto jinak. ostatních případech přejímka provádí u odběratele a to ihned po převzetí. Aktualizace údajů Veškeré informace a data uvedené v tomto tištěném katalogu jsou platné v době jeho vydání (únor 2013). Internetové stránky Na internetových stránkách návštěvník možnost seznámit s kompletním programem družstva. Katalogy jsou vydávány v českém a anglickém jazyce. Při objednání nestandardního (vyššího) počtu výrobků zejména skupiny stožárových svorkovnic dodací lhůta určena smluvně, však obvykle delší než týdny. Prostřednictvím formuláře možné objednávat technickou dokumentaci, žádat informace a sdělovat své připomínky. Seznam doporučených velkoobchodních partnerů je na internetových stránkách www.cz) a je vždy ve své aktuální verzi. Veškeré katalogy katalogové listy jsou dodávány zdarma uživatelům pracujícím výrobky ELEKTRO Bečov Materiály jsou zdarma poskytovány též studentům elektrotechnických strojních oborů. Objednání: Na objednávku nutno uvést specifikaci výrobku uvedenou v tomto katalogu.cz. Některé druhy příslušenství jsou baleny do PE sáčků. Katalogové listy jsou tištěny oboustranně ve  formátu prezentují vždy konkrétní výrobek, většinou novinky, inovace speciality. Propagace ELEKTRO v Bečově pravidelným vystavovatelem na nejvýznamnějším elektrotechnickém veletrhu v ČR (AMPER).elektrobecov. Na  těchto stránkách jsou prezentovány nejenom odborné články týkající se novinek, inovací, ale také pravidelné krátké aktuality o školeních pro projektanty a dalších zákaznických akcích. Záruční podmínky: Není-li uvedeno jinak, poskytuje na  všechny výrobky při dodržení skladovacích podmínek záruka měsíců ode dne splnění dodávky. Katalogyjsouk dispoziciu smluvníchvelkoobchodníchdistributorů,na školících akcích odborných agentur apod. Osobní poradenství Telefonickým elektronickým kontaktováním oddělení marketingu a technické podpory lze získat doplňující informace podklady, které nejsou běžné katalogové dokumentaci uvedené, nejsou uživateli srozumitelné. Balení, doprava: Výrobky jsou baleny do papírových krabiček. ELEKTRO, pořádá nepravidelně školící akce pro projektanty i  uživatele ve  vybraných regionech většinou pod záštitou odborných vzdělávacích agentur v oboru elektro.cz. případě, ve  Vašem velkoobchodě není náš sortiment k dispozici, nebo jen pouze v omezené míře, je možné jej zakoupit i přímým nákupem v naší firmě. Ceny: Ceny všech katalogových výrobků jsou uvedeny v ceníku, který vydáván výhradně v elektronické formě. Údaje uvedené v těchto katalozích jsou určeny souhrnně pro všechny uživatelské skupiny. Ceník v CZK k dispozici volně přístupný na internetových stránkách družstva (www.elektrobecov. Doporučujeme případě potřeby ověření údajů v příslušných datových sekcích (katalogové listy) u konkrétních výrobků. Příklad: A131111, řadová svornice RSA 200 ks. Na internetových stránkách a na zadní straně tohoto katalogu možné dle místa Vašeho působení vyhledat kontakt na obchodně-technického zástupce firmy a kdykoli jej kontaktovat.elektrobecov.CZ Družstvo partnerem internetového elektronického serveru ELEKTRIKA. Tištěný katalog výrobků vydáván zpravidla jednou ročně. Jako přepravní obaly jsou užívány kartónové krabice, případně kovové či dřevěné palety a jejich použití závislé na druhu přepravy. Počty v jednotlivých balení jsou uvedeny v katalogu. Též lze objednat prostřednictvím formuláře na www. . K datu konání tohoto veletrhu jsou připravovány nové katalogy a představovány novinky, inovace apod. Na  stránkách jsou volně ke  stažení ceníky, katalogy, katalogové listy, certifikáty výrobků i jakosti, prohlášení o shodě a další dokumenty.elektrobecov.) ke  změnám. I tyto katalogové listy lze objednat prostřednictvím www. Veškeré objednané zboží a to v balících na paletách, dodáváno do 24 hodin od odeslání kamkoli v ČR.2 OBCHODNÍ PODMÍNKY Distribuce výrobků: Nabízené elektrotechnické výrobky možno nakoupit prostřednictvím sítě velkoobchodů elektroinstalačního materiálu. Pokud objednavatel nezajistí odvoz výrobků sám, zajišťuje dodavatel dopravu smluvním přepravcem na místo určené zákazníkem kdekoli v ČR a to bez poplatku, pokud výše objednávky překročí částku 7000,- bez DPH. Skladování: Výrobky uvedené v katalogové nabídce doporučeno skladovat v původních obalech normálním prostředí při teplotách +5 ° +40 relativní vlhkosti do 60 %. Internetový server ELEKTRIKA. Pravidelná prezentace firmy v nejvýznamnějších velkoobchodních firmách, na  setkání projektantů elektro odborníků pořádaných specializovanými agenturami.cz. Tyto informace naleznete na internetových stránkách firmy: www. Jedná o objednací číslo a název výrobku, počet kusů. Pravidelná aktualizace stránek zárukou pro jejich návštěvníky, informace zde uvedené jsou vždy spolehlivé a v dané chvíli odpovídají skutečnému stavu. Přejímka výrobků: Pokud zákazník převáží zboží osobně, prováděna přejímka množství a  druhu zboží dodavatele. PORADENSTVÍ A PREZENTACE Katalog výrobků a katalogové listy Katalog výrobků katalogové listy jsou dispozici pro zákazníky tištěné podobě.cz. Dodavatel vyhrazuje právo zaokrouhlení objednaného množství výrobků na jednotku prodejního balení zveřejněného v katalogu výrobků ceníku. Ceny jsou zveřejňovány národní prodejní měně výrobce (CZK) a to ve výši brutto, ke které jsou dle povahy příslušných obchodních případů dohodnuty individuální slevy