Přehled zdrojů podle firmy nebo vydavatele

Do vyhledávacího pole zadejte alespoň dva znaky a bude vám nabídnut seznam vydavatelství a firem. Po vybrání konkrétní položky bude zobrazen seznam všech dostupných zdrojů dané společnosti nebo vydavatele.


Zdroje poskytované vydavatelem ELEKTRO,výrobní družstvo v Bečově nad Teplou

A P C B Podrobný katalog ELEKTRO Bečov 2020 ELEKTRO,výrobní družstvo v Bečově nad Teplou

A P C B Bezšroubové svorky PUSH-IN ELEKTRO,výrobní družstvo v Bečově nad Teplou (2019)

A P C B ELEKTRO BEČOV: Katalog výrobního sortimentu 2018 ELEKTRO,výrobní družstvo v Bečově nad Teplou (2018)

A P C B ELEKTRO BEČOV: Katalog výrobního sortimentu 2014 ELEKTRO,výrobní družstvo v Bečově nad Teplou (2014)

Katalog výrobků i katalogové listy jsou k dispozici pro zákazníky v tištěnépodobě. Údaje uvedené v těchto katalozích jsou určeny souhrnně pro všechnyuživatelské skupiny. Tištěný katalog výrobků je vydáván zpravidla jednou ročně.Katalogy jsou k dispozici u smluvních velkoobchodních distributorů, na školícíchakcích odborných agentur apod. Též je lze objednat prostřednictvím formulářena www.elektrobecov.cz. Katalogy jsou vydávány v českém a anglickém jazyce.Katalogové listy jsou tištěny oboustranně ve formátu A4 a prezentují vždykonkrétní výrobek, většinou novinky, inovace či speciality.

A P C B ELEKTRO Bečov 2013 ELEKTRO,výrobní družstvo v Bečově nad Teplou (2013)

Tento katalog se týká elektrotechnického spojovacího materiálu - řadových svornic s příslušenstvím, zemnicích svorek, ekvipotenciálních a odbočovacích svorkovnic, svorkovnic stožárů veřejného osvětlenía dalšího upevňovacího elektroinstalačního materiálu. Produkce těchto výrobků tvoří hlavní výrobní program. Veškeré informace o elektrotechnickém materiálu najdete v tomto katalogu ...

A P C B BEČOV: Přípojnicové svorky OL ELEKTRO,výrobní družstvo v Bečově nad Teplou (2012)

Přípojnicové svorky sady OL jsou urèeny pro připojení měděných i hliníkových vodičů o připojovacím průřezu od 6 do 300 mm2. Svorky jsou určeny k připojení jednoho nebo i dvou vodičù. Vyrobeny z nerezové oceli (svorka), mědi (mùstek) a oceli (šroub). Tyto svorky nabízí možnost použitív těžkém provozu (nerez) a také možnost upínání jemně laněných vodičů (upínání plochou podložky, nikoliv bodově plochou šroubu). Svorky jsou zkoušeny dle EN 61238-1:2003 a UL 486E.

A P C B ELEKTRO Bečov 2012 ELEKTRO,výrobní družstvo v Bečově nad Teplou (2012)

Nabízené elektrotechnické výrobky je možno nakoupit prostřednictvímsítě velkoobchodů elektroinstalačního materiálu. V případě, že ve vašemvelkoobchodě není náš sortiment k dispozici, nebo jen pouze v omezenémíře, je možné jej zakoupit i přímým nákupem v naší firmě. Výrobky jemožné pohodlně objednat přes elektronický ...