ELEKTRO BEČOV: Katalog výrobního sortimentu 2014

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Katalog výrobků i katalogové listy jsou k dispozici pro zákazníky v tištěnépodobě. Údaje uvedené v těchto katalozích jsou určeny souhrnně pro všechnyuživatelské skupiny. Tištěný katalog výrobků je vydáván zpravidla jednou ročně.Katalogy jsou k dispozici u smluvních velkoobchodních distributorů, na školícíchakcích odborných agentur apod. Též je lze objednat prostřednictvím formulářena www.elektrobecov.cz. Katalogy jsou vydávány v českém a anglickém jazyce.Katalogové listy jsou tištěny oboustranně ve formátu A4 a prezentují vždykonkrétní výrobek, většinou novinky, inovace či speciality.

Vydal: ELEKTRO,výrobní družstvo v Bečově nad Teplou Autor: ELEKTRO Bečov

Strana 2 z 88

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
sk Historie současnost firmy Elektro, výrobní družstvo v Bečově nad Teplou patří mezi významné české výrobce elektrotechnického spojovacího materiálu s dlouholetou tradicí. Orientace zákazníka všech směrech a marketingové myšlení hlavním cílem všech zaměstnanců. Část volných výrobních kapacit využívána k vlastním doplňkovým výrobním programům nejvýznamnější výroba úhlových kloubů pro automobilový průmysl. Bylo založeno 18. V nových podmínkách vytváří nová koncepce podnikání a inovace jak stávajícího výrobního programu, tak vývoj nových výrobků. Disponuje vlastní vývojovou a konstrukční základnou, technickou přípravou výroby, nástrojárnou a vývojovou dílnou. k transformaci družstva družstvo vlastníků. Nejvýznamnějším přínosem kvalitativních změn elektrotechnického sortimentu byla výstavba nové galvanovny, umožňující provádět povrchové úpravy kovů moderní, automatické lince. Investice v posledních letech byly směřovány obnovy a modernizace výrobních zařízení.PROFIL FIRMY Základní informace: Obchodní název: Elektro, výrobní družstvo Bečově nad Teplou Právní forma: Družstvo IČO: 00028886 DIČ: CZ00028886 Sídlo: Bečov nad Teplou, Tovární 128, 364 64, Česká republika Kontakt: Telefon: +420 353 361 111 Fax: +420 353 361 122 E-mail: info@elektrobecov. 1945. Původní záměr, vytvořit elektromontážní závod byl krátce založení rozšířen vybudování výrobní organizace. .elektrobecov. Zbývající kapacity jsou využívány pro výrobní zakázky a služby pro jiné organizace z České republiky i ze zahraničí. V roce 1992 dochází podle zákona 42/1992 Sb.cz Obchodní zastoupení pro Slovensko: EPM Elektrobečov, o. Družstvo ryze českou firmou, 100 vlastníky jsou členové družstva. Banská Bystrica, Pod Urpínom 974 01, Slovenská republika Telefon: +421 48 419 38  Fax: +421 48 419 38  E-mail: epmeb@epmeb. Výrobní a technické zázemí umožňuje reagovat požadavky trhu. roku 1948 začíná rozvíjet výrobní program řadových svornic, který postupně stal nosným programem a družstvo získalo dominantní postavení v tehdejším Československu. Družstvo má výrobní technologie pro lisování plastů a kovů, šroubárnu (výroba šroubů tvářením a třískovým obráběním). Výroba elektrotechnického spojovacího materiálu tvoří hlavní výrobní program.cz www