ELEKTRO Bečov 2013

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Tento katalog se týká elektrotechnického spojovacího materiálu - řadových svornic s příslušenstvím, zemnicích svorek, ekvipotenciálních a odbočovacích svorkovnic, svorkovnic stožárů veřejného osvětlenía dalšího upevňovacího elektroinstalačního materiálu. Produkce těchto výrobků tvoří hlavní výrobní program. Veškeré informace o elektrotechnickém materiálu najdete v tomto katalogu ...

Vydal: ELEKTRO,výrobní družstvo v Bečově nad Teplou Autor: ELEKTRO Bečov

Strana 4 z 84

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
Je-li objednávka nižší než 7000,- bez DPH, hradí dopravné odběratelve smluvní výši.Katalogové listy jsou tištěny oboustranně ve  formátu prezentují vždykonkrétní výrobek, většinou novinky, inovace speciality.Objednání:Na objednávku nutno uvést specifikaci výrobku uvedenou v tomto katalogu. Seznam doporučenýchvelkoobchodních partnerů je na internetových stránkách www.) ke  změnám.cz.cz.Pravidelná prezentace firmy v nejvýznamnějších velkoobchodních firmách,na  setkání projektantů elektro odborníků pořádaných specializovanýmiagenturami.Internetové stránkyNa internetových stránkách návštěvník možnost seznámit s kompletnímprogramem družstva.Přejímka výrobků:Pokud zákazník převáží zboží osobně, prováděna přejímka množstvía  druhu zboží dodavatele.elektrobecov. Též lze objednat prostřednictvím formulářena www. případě, ve  Vašemvelkoobchodě není náš sortiment k dispozici, nebo jen pouze v omezené míře,je možné jej zakoupit i přímým nákupem v naší firmě. K datu konání tohoto veletrhu jsoupřipravovány nové katalogy a představovány novinky, inovace apod.Jako přepravní obaly jsou užívány kartónové krabice, případně kovové čidřevěné palety a jejich použití závislé na druhu přepravy.cz. I tyto katalogovélisty lze objednat prostřednictvím www.Skladování:Výrobky uvedené v katalogové nabídce doporučeno skladovat v původníchobalech normálním prostředí při teplotách +5 ° +40 relativnívlhkosti do 60 %.Na internetových stránkách a na zadní straně tohoto katalogu možné dlemísta Vašeho působení vyhledat kontakt na obchodně-technického zástupcefirmy a kdykoli jej kontaktovat.2OBCHODNÍ PODMÍNKYDistribuce výrobků:Nabízené elektrotechnické výrobky možno nakoupit prostřednictvímsítě velkoobchodů elektroinstalačního materiálu. Leží-li místo dodání mimo území ČR, jsou přepravní nákladyhrazeny plné výši odběratelem, pokud není smluvně dohodnuto jinak.CZDružstvo partnerem internetového elektronického serveru ELEKTRIKA. Pravidelná aktualizace stránek zárukou pro jejichnávštěvníky, informace zde uvedené jsou vždy spolehlivé a v dané chvíliodpovídají skutečnému stavu.Balení, doprava:Výrobky jsou baleny do papírových krabiček. Doporučujeme případě potřeby ověřeníúdajů v příslušných datových sekcích (katalogové listy) u konkrétních výrobků. Počty v jednotlivých balení jsou uvedeny v katalogu. ELEKTRO, pořádá nepravidelně školící akce pro projektantyi  uživatele ve  vybraných regionech většinou pod záštitou odbornýchvzdělávacích agentur v oboru elektro.elektrobecov. Ceny jsou zveřejňovány národní prodejníměně výrobce (CZK) a to ve výši brutto, ke které jsou dle povahy příslušnýchobchodních případů dohodnuty individuální slevy. Ceník v CZK k dispozicivolně přístupný na internetových stránkách družstva (www.CZ. Prostřednictvím formuláře možné objednávattechnickou dokumentaci, žádat informace a sdělovat své připomínky.elektrobecov. V předpokládané době platnosti katalogu (2013 2014)však může přesto dojít (na základě aktuálního přezkoušení výrobků, inovačníchzměn výrobků apod.PORADENSTVÍ A PREZENTACEKatalog výrobků a katalogové listyKatalog výrobků katalogové listy jsou dispozici pro zákazníky tištěnépodobě. Katalogy jsou vydávány v českém a anglickém jazyce.Příklad: A131111, řadová svornice RSA 200 ks.elektrobecov.Pokud objednavatel nezajistí odvoz výrobků sám, zajišťuje dodavateldopravu smluvním přepravcem na místo určené zákazníkem kdekoli v ČRa to bez poplatku, pokud výše objednávky překročí částku 7000,- bezDPH. Dodavatel vyhrazujeprávo zaokrouhlení objednaného množství výrobků na jednotku prodejníhobalení zveřejněného v katalogu výrobků ceníku.Dodací lhůty:Všechny výrobky uvedené v tomto katalogu jsou k dodání ihned.Veškeré katalogy katalogové listy jsou dodávány zdarma uživatelůmpracujícím výrobky ELEKTRO Bečov Materiály jsou zdarmaposkytovány též studentům elektrotechnických strojních oborů.elektrobecov.Katalogyjsouk dispoziciu smluvníchvelkoobchodníchdistributorů,na školícíchakcích odborných agentur apod.Jedná o objednací číslo a název výrobku, počet kusů. Při objednánínestandardního (vyššího) počtu výrobků zejména skupiny stožárovýchsvorkovnic dodací lhůta určena smluvně, však obvykle delší než týdny.Aktualizace údajůVeškeré informace a data uvedené v tomto tištěném katalogu jsou platné v dobějeho vydání (únor 2013). Některé druhy příslušenství jsoubaleny do PE sáčků. Údaje uvedené v těchto katalozích jsou určeny souhrnně pro všechnyuživatelské skupiny.Internetový server ELEKTRIKA.Na  stránkách jsou volně ke  stažení ceníky, katalogy, katalogové listy,certifikáty výrobků i jakosti, prohlášení o shodě a další dokumenty.PropagaceELEKTRO v Bečově pravidelným vystavovatelem na nejvýznamnějšímelektrotechnickém veletrhu v ČR (AMPER).Osobní poradenstvíTelefonickým elektronickým kontaktováním oddělení marketingu a technicképodpory lze získat doplňující informace podklady, které nejsou běžnékatalogové dokumentaci uvedené, nejsou uživateli srozumitelné. ostatních případech přejímka provádíu odběratele a to ihned po převzetí.Na  těchto stránkách jsou prezentovány nejenom odborné články týkající senovinek, inovací, ale také pravidelné krátké aktuality o školeních pro projektantya dalších zákaznických akcích..Aktuální a podrobné informace jsou k dispozici ve Všeobecných obchodníchpodmínkách, které jsou součástí ceníku.Ceny:Ceny všech katalogových výrobků jsou uvedeny v ceníku, který vydávánvýhradně v elektronické formě.Tyto informace naleznete na internetových stránkách firmy: www.cz)a je vždy ve své aktuální verzi.Záruční podmínky:Není-li uvedeno jinak, poskytuje na  všechny výrobky při dodrženískladovacích podmínek záruka měsíců ode dne splnění dodávky.Veškeré objednané zboží a to v balících na paletách, dodáváno do 24 hodinod odeslání kamkoli v ČR. Tištěný katalog výrobků vydáván zpravidla jednou ročně.cz