ELEKTRO Bečov 2012

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Nabízené elektrotechnické výrobky je možno nakoupit prostřednictvímsítě velkoobchodů elektroinstalačního materiálu. V případě, že ve vašemvelkoobchodě není náš sortiment k dispozici, nebo jen pouze v omezenémíře, je možné jej zakoupit i přímým nákupem v naší firmě. Výrobky jemožné pohodlně objednat přes elektronický ...

Vydal: ELEKTRO,výrobní družstvo v Bečově nad Teplou Autor: Výrobní družstvo ELEKTRO v Bečově nad Teplou

Strana 4 z 68

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
Pokud objednavatel nezajistí odvoz výrobků sám, zajišťuje dodavatel dopravu smluvním přepravcem na místo určené zákazníkem kdekoli v ČR a to bez poplatku, pokud výše objednávky překročí částku 7000,- bez DPH. Je-li objednávka nižší než 7000,- bez DPH, hradí dopravné odběratel ve smluvní výši.jepravidelnýmvystavovatelemna nejvýznamnějších elektrotechnických veletrzích v ČR i na Slovensku (AMPER a ELOSYS). Leží-li místo dodání mimo území ČR, jsou přepravní náklady hrazeny plné výši odběratelem, pokud není smluvně dohodnuto jinak. Ceny: Ceny všech katalogových výrobků jsou uvedeny ceníku, který vydáván výhradně v elektronické formě. Aktuální a podrobné informace jsou k dispozici ve Všeobecných obchodních podmínkách, které jsou součástí ceníku. Dodací lhůty: Všechny výrobky uvedené v tomto katalogu jsou k dodání ihned. Příklad: A131111, řadová svornice RSA 200 ks.elektrobecov. Veškeré katalogy katalogové listy jsou dodávány zdarma uživatelům pracujícím výrobky ELEKTRO v. Na  těchto stránkách jsou prezentovány nejenom odborné články týkající se novinek, inovací, ale také pravidelné krátké aktuality školeních pro projektanty a dalších zákaznických akcích. Výrobky je možné pohodlně objednat přes elektronický obchod umístěný na domovské stránce. Dodavatel vyhrazuje právo zaokrouhlení objednaného množství výrobků na jednotku prodejního balení zveřejněného v katalogu výrobků ceníku. Materiály jsou zdarma poskytovány též studentům elektrotechnických strojních oborů. ELEKTRO, v.d.CZ.cz) a je vždy ve své aktuální verzi. PORADENSTVÍ A PREZENTACE Katalog výrobků a katalogové listy Katalog výrobků i katalogové listy jsou k dispozici pro zákazníky v tištěné podobě. Balení, doprava: Výrobky jsou baleny do papírových krabic nebo do smršťovací folie. Prostřednictvím formuláře možné objednávat technickou dokumentaci, žádat informace a sdělovat své připomínky. Pravidelná aktualizace stránek je zárukou pro jejich návštěvníky, informace zde uvedené jsou vždy spolehlivé dané chvíli odpovídají skutečnému stavu. Jedná o objednací číslo a název výrobku, počet kusů.cz. Jako přepravní obaly jsou užívány kartónové krabice, případně kovové dřevěné palety a jejich použití závislé na druhu přepravy.T.2 OBCHODNÍ PODMÍNKY Distribuce výrobků: Nabízené elektrotechnické výrobky možno nakoupit prostřednictvím sítě velkoobchodů elektroinstalačního materiálu.T. Bečov n. . Veškeré objednané zboží balících paletách, dodáváno hodin od odeslání kamkoli ČR, hodin SR, pokud odesíláno skladu firmy v Banské Bystrici. Na internetových stránkách zadní straně tohoto katalogu možné dle místa Vašeho působení vyhledat kontakt na obchodně-technického zástupce firmy a kdykoli jej kontaktovat. Na  stránkách jsou volně ke  stažení ceníky, katalogy, katalogové listy, certifikáty výrobků i jakosti, prohlášení o shodě a další dokumenty.elektrobecov. Ceny jsou zveřejňovány národní prodejní měně výrobce (CZK) a to ve výši brutto, ke které jsou dle povahy příslušných obchodních případů dohodnuty individuální slevy. Internetový server ELEKTRIKA. Objednání: Na objednávku nutno uvést specifikaci výrobku uvedenou v tomto katalogu.cz.elektrobecov.v Bečověn.CZ Družstvo partnerem internetového elektronického serveru ELEKTRIKA. Osobní poradenství Telefonickým elektronickým kontaktováním oddělení marketingu a technické podpory lze získat doplňující informace podklady, které nejsou běžné katalogové dokumentaci uvedené, nejsou uživateli srozumitelné. Internetové stránky Na  internetových stránkách návštěvník možnost seznámit se s  kompletním programem družstva.elektrobecov. Pravidelná prezentace firmy v nejvýznamnějších velkoobchodních firmách, na  setkání projektantů elektro odborníků pořádaných specializovanými agenturami. Katalogy jsou vydávány v českém a anglickém jazyce. Katalogy jsou dispozici smluvních velkoobchodních distributorů, na  školících akcích odborných agentur apod.d.. I tyto katalogové listy lze objednat prostřednictvím www.cz. Též lze objednat prostřednictvím formuláře na www. V ostatních případech přejímka provádí u odběratele. Některé druhy příslušenství jsou baleny do PE sáčků. Seznam doporučených velkoobchodních partnerů je na internetových stránkách www. Propagace ELEKTROv. případě, ve  Vašem velkoobchodě není náš sortiment dispozici, nebo jen pouze omezené míře, možné jej zakoupit přímým nákupem naší firmě. Prodej Slovensku je realizován měně EURO, pokud prodávajícím Banské Bystrici. Záruční podmínky: Není-li uvedeno jinak, poskytuje na  všechny výrobky při dodržení skladovacích podmínek záruka měsíců ode dne splnění dodávky. K datu konání těchto veletrhů jsou připravovány nové katalogy představovány novinky, inovace apod. Tištěný katalog výrobků vydáván zpravidla jednou ročně. Počty v jednotlivých balení jsou uvedeny katalogu. Údaje uvedené těchto katalozích jsou určeny souhrnně pro všechny uživatelské skupiny.d. Katalogové listy jsou tištěny oboustranně ve formátu a prezentují vždy konkrétní výrobek, většinou novinky, inovace speciality. Při objednání nestandardního (vyššího) počtu výrobků zejména skupiny stožárových svorkovnic dodací lhůta určena smluvně, však obvykle delší než týdny. Přejímka výrobků: Pokud zákazník převáží zboží osobně, prováděna přejímka množství a druhu zboží u dodavatele. Skladování: Výrobky uvedené v katalogové nabídce doporučeno skladovat v původních obalech v normálním prostředí při teplotách +40 a relativní vlhkosti do 60 %. pořádá nepravidelně školící akce pro projektanty i  uživatele ve  vybraných regionech většinou pod záštitou odborných vzdělávacích agentur v oboru elektro. Ceník CZK k dispozici volně přístupný na internetových stránkách družstva (www