Elektrická měření I

| Kategorie: Učebnice  | Tento dokument chci!

Základní pojmy elektrických měření, elektrické měřicí přístrojestudijní text určený pro učební obor: Elektrikář - silnoproudučební kód: 26-51-H/02

Vydal: Neurčeno Autor: Jaroslav Pešek 2009

Strana 9 z 34

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
So O '// eo v Rozsah stupnice V Měřici rozsah V M V - je-li měřicí přístroj jedním rozsahem stupnici označenou jednotkách měřené veličiny, odečítání naměřené hodnoty bezproblémové - obvykle mají měřicí přístroje více rozsahů (jsou vybaveny přepínačem rozsahů), vícerozsahové měřicí přístroje mají obvykle měření příslušné veličiny jednu stupnici rozdělenou určitý počet dílků - abychom určili hodnotu naměřené veličiny pro příslušnou výchylku ručky na zvoleném měřicím rozsahu, musíme určit konstantu měřicího přístroje Konstanta měřicího přístroje - číslo, kterým nutné vynásobit výchylku ručky přístroje dílcích, abychom dostali hodnotu měřené veličiny - vyjadřuje hodnotu jednoho dílku jednotkách měřené veličiny MK _ s v kde největší hodnota měřicího rozsahu oim celkový počet dílků stupnice - hodnotu měřené veličiny pak stanoví a kde výchylka ručky dílcích Citlivost měřicího přístroje - převrácená hodnota konstanty měřicího přístroje - číslo, které udává počet dílků připadajících jednotku měřené veličiny Řešený příklad 2) Na vícerozsahovém voltmetru byla měřicím rozsahu změřena výchylka dílků. Urči konstantu citlivost voltmetru. . Jak velké měřené napětí, má-li stupnice 120 dílků? řešení: M V (Xm 120 dílků s