Elektrická měření I

| Kategorie: Učebnice  | Tento dokument chci!

Základní pojmy elektrických měření, elektrické měřicí přístrojestudijní text určený pro učební obor: Elektrikář - silnoproudučební kód: 26-51-H/02

Vydal: Neurčeno Autor: Jaroslav Pešek 2009

Strana 10 z 34

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Stupnice dílků a výchylka ručky při měření dílků. Jak velký je měřený proud ? řešení: M 150 mA (xm ů a ů K a K | K 0. Urči konstantu citlivost ampérmetru.. 0,05 0,1 0,2 0,5 1,5 2,5 " - třída přesnosti uvedena číselníku SCftH*- ] měřicího přístroje (bez značky %) - měřicí přístroj může mít různé třídy přesnosti pro různé funkce (například měření stejnosměrného střídavého napětí) 8m= 100, kde Ax největší dovolená absolutní chyba měřicího přístroje zjištěná při opakovaných měřeních zvoleném měřicím rozsahu M největší hodnota měřicího rozsahu 5m třída přesnosti - nejpřesněji měříme při plné výchylce, zmenšující výchylkou ručky absolutní chyba měření vzrůstá Řešený příklad 4) Jaká absolutní chyba relativní chyba měření při měření napětí 120 voltmetrem třídou přesnosti 0,5 měřicím rozsahu 250 V. 9 .2 /mA mA Třída přesnosti ěřicího přístroje - určuje přesnost ěřicího přístroje - udává největší dovolenou procentní chybu pro měření určitém ěřicím rozsahu (jeho největší hodnoty) - poznámka: vícerozsahových měřicích přístrojů číselníku uvádí třída přesnosti nejhoršího měřicího rozsahu čím třída přesnosti menší, tím měřicí ' přístroj přesnější *** - vyvolená řada tříd přesnosti dle ČSN: .Řešený příklad 3) Pro měření proudu ampérmetrem byl zvolen měřicí rozsah 150 mA