Elektrická měření I

| Kategorie: Učebnice  | Tento dokument chci!

Základní pojmy elektrických měření, elektrické měřicí přístrojestudijní text určený pro učební obor: Elektrikář - silnoproudučební kód: 26-51-H/02

Vydal: Neurčeno Autor: Jaroslav Pešek 2009

Strana 11 z 34

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
.9 ...měřicích přístrojů třídou přesnosti 0,1 0,5 provádí alespoň šesti bodech stupnice, třídou přesnosti nejméně čtyřech bodech stupnice - kontrola provádí přesně stanovených podmínek bez rušivých vlivů - měřicí přístroje třídou přesnosti 0,1 0,5 kontrolují pomocí přesných digitálních měřicích přístrojů třídou přesnosti 0,01 0,05 - měřicí přístroje třídou přesnosti kontrolují pomocí přesných ručkových nebo digitálních měřicích přístrojů třídou přesnosti 0,1 0,2 Ověřování ampérmetrů - jeden nebo více ampérmetrů stejné třídy přesnosti zapojíme při ověřování série s přesným ampérmetrem R 2 .... Kontrolování bylo provedeno měřicím rozsahu 120 Naměřené hodnoty byly zapsány tabulky.58 0,5 11 .tpÓ r- Ověřování voltmetrů - jeden nebo více voltmetrů stejné třídy přesnosti zapojíme při ověřování paralelně k přesnému voltmetru Řešený příklad 5) Pomocí přesného digitálního voltmetru byl ověřován analogový voltmetr třídou přesnosti 0,5.. Vyhovuje analogový voltmetr třídě přesnosti uvedené číselníku? U (V) 100 120 Us (V) 20,4 40,2 60,7 80,3 99,6 119,5 O (V) 0,4 0,2 0,3 -0,4 -0,5 - tabulky zjistíme největší hodnotu opravy (korekce) bez ohledu znaménko |0 O,7V |O-Rsl - vypočítáme třídu přesnosti pomocí vztahu 5m= 100 8 0 120 5m 0