Elektrická měření I

| Kategorie: Učebnice  | Tento dokument chci!

Základní pojmy elektrických měření, elektrické měřicí přístrojestudijní text určený pro učební obor: Elektrikář - silnoproudučební kód: 26-51-H/02

Vydal: Neurčeno Autor: Jaroslav Pešek 2009

Strana 12 z 34

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
5 (nutná oprava měřicího přístroje nebo jeho používání pouze měřením, při nichž jeho přesnost vyhovuje) procentní chyba zaokrouhluje nejbližší vyšší stupeň vyvolené řady tříd přesnosti (například 0,58 1) korekční (opravná) křivka jedná graf závislosti korekce (opravy) naměřené výchylce měřicího přístroje (Xs = Xn O) jednotlivé body korekční křivky spojují lomenou čarou 12 .korekční křivka kreslí pouze rozmezí kontrolovaného měřicího rozsahu Rozdělení analogových měřicích přístrojů 1) podle měřené veličiny: - voltmetry (měří elektrické napětí) - ampérmetry (měří elektrický proud) - ohmmetry (měří elektrický odpor) - wattmetry (měří elektrický výkon) - elektroměry (měří spotřebu elektrické energie) - kmitoměry (měří kmitočet elektrického proudu) - fázoměry (měří účiník cos (p) - galvanometry (měří velmi malé elektrické proudy nebo elektrické náboje) kontrolovaný voltmetr nevyhovuje třídě přesnosti 0