Elektrická měření I

| Kategorie: Učebnice  | Tento dokument chci!

Základní pojmy elektrických měření, elektrické měřicí přístrojestudijní text určený pro učební obor: Elektrikář - silnoproudučební kód: 26-51-H/02

Vydal: Neurčeno Autor: Jaroslav Pešek 2009

Strana 13 z 34

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
podle provedení měřicího ústrojí: - magnetoelektrické usměrňovačem) - elektromagnetické (feromagnetické) - elektrodynamické - ferodynamické - indukční - tepelné - elektrostatické - rezonanční (vibrační) - poměrové 3) podle typu ukazatele způsobu odečítání měřené veličiny: - ručkové (výchylka ukazována ručkou jsou nejběžnější) - světelnou stopou (na stupnici dopadá světelný paprsek odražený zrcátka umístěného otočném ústrojí) - zapisovací (registrační), výchylka graficky zaznamenávána perem pás papíru - vibrační (výchylka realizována rozkmitáním ocelových jazýčků) 4) podle použití: - přenosné (používají běžnému měření zpravidla jedná univerzální měřicí přístroje) - laboratorní (slouží přesnému měření laboratořích zkušebnách) - etalony (normály), jsou nejpřesnější měřicí přístroje používající ověřování laboratorních přístrojů - rozváděčové (jsou trvale namontovány rozvaděčích, rozvodnách slouží k nepřetržitému měření) Hlavní části analogových měřicích přístrojů - měřicí ústrojí - ukazatel - tlumení otočného ústrojí - číselník stupnicí značkami - přepínače rozsahů - kryt 1) měřicí ústrojí - jedná hlavní část měřicího přístroje, která převádí měřenou elektrickou veličinu výchylku ukazatele - skládá pohyblivé pevné části 13