Elektrická měření I

| Kategorie: Učebnice  | Tento dokument chci!

Základní pojmy elektrických měření, elektrické měřicí přístrojestudijní text určený pro učební obor: Elektrikář - silnoproudučební kód: 26-51-H/02

Vydal: Neurčeno Autor: Jaroslav Pešek 2009

Strana 14 z 34

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
pohyblivá část měřicího ústrojí obvykle otočná, ukazatel (většinou ručka) pevně spojen - pohyblivou část měřicího ústrojí působí dva momenty síly: - pohybový moment vyvolaný měřenou veličinou způsobující pohyb pohyblivé části - direktivní (řídicí) moment působí proti momentu pohybovému (jeho velikost přímo úměrná výchylce zvětšuje výchylkou) - otočná část (ručka) při měření zastaví (ustálí) poloze, když jsou momenty rovny 2) ukazatel - typy ukazatelů: - ručka (nejběžnější ukazatel, nejčastěji vyrobeny z hliníku) - pevně uchycena hřídelce pohyblivé (otočné) části přístroje - aby nedocházelo vychýlení otočného ústrojí z kolmé polohy, vyvažuje hmotnost ručky a nesymetrie otočného ústrojí pomocí dvou malých protizávažíček (jsou podstatě dvě malé matičky, jejichž posouváním závitu se otočné ústrojí vyvažuje) n - každý ručkový měřicí přístroj musí být vybaven zařízením pro nastavení nulové polohy ručky (šroub nastavení nulové polohy je umístěn krytu přístroje před měřením třeba nulovou polohu ručky vždy zkontrolovat) - světelná stopa (zrcátkový měřicí přístroj) - stupnici dopadá světelný paprsek vysílaný žárovkou odražený od zrcátka upevněného ose otočného ústrojí - použití velmi přesných laboratorních měřicích přístrojů - ukazatel registrační (zapisovací) - slouží grafickému záznamu časového průběhu měřené veličiny perem pás papíru - ukazatel vibrační - výchylka dána rozkmitáním ocelových jazýčků 3) tlumení otočného ústrojí - jeho úkolem zajistit nejrychlejší ustálení ručky bez kývání kolem rovnovážné polohy (bez tlumení hmotnost otočného ústrojí spolu direktivním momentem direktivní pružiny způsobovala dlouhé kmitání ručky kolem správné výchylky) - současnosti měřicích přístrojů používá dvou druhů tlumení (vzduchového a magnetického) nitková mečová kopinatá 14