Elektrická měření I

| Kategorie: Učebnice  | Tento dokument chci!

Základní pojmy elektrických měření, elektrické měřicí přístrojestudijní text určený pro učební obor: Elektrikář - silnoproudučební kód: 26-51-H/02

Vydal: Neurčeno Autor: Jaroslav Pešek 2009

Strana 15 z 34

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
kV) ik přístroje nedélata zkouška elektrické pevnosti Značky polohy stupnice ! j Číselník být svislé poloze 1....vzduchové tlumení: kývání ručky zabraňuje křidélko tenkého hliníkového phsku spojeného ručkou, křidélko uzavřeno vzduchové komůrce, aby byl účinek tlumení co největší - při pohybu ručky před sebou křidélko stlačuje vzduch, který může pronikat jen úzkou štěrbinou mezi křidélkem stěnami vzduchové komůrky, výsledkem tlumení kývání ručky - magnetické tlumení: - magnetoelektrických měřicích přístrojů se k tlumení využívá tenkého hliníkového rámečku, na němž navinuta otočná měřicí cívka, při jejím otáčení magnetickém poli permanentního magnetu se rámečku indukují vířivé proudy, které způsobí moment, jež podle Lenzova zákona působí proti změně, která vyvolala (vždy proti směru otáčení ručky), výsledkem je tlumení kývání ručky 4) číselník stupnicí značkami - číselník rovinná plocha, níž zakreslena stupnice ostatní předepsané značky (vystřihuje například duralového plechu, který stříká bílým lakem pak tisknou stupnice značky) - stupnice soustava čárek číslic číselníku, které umožňují odečítání výchylky (má obvykle tvar kruhového oblouku úhlem 90°) Značky druhu | stejnosměrný proud ' střídavý proud stejnosměrný střídavý proud " trojfázový přistroj jedním měřicím ústrojím % trojfázový přistroj dvěmi měřicími ústrojími % trojfázový přístroj třemi měřicími ústrojími a značka výrobce, b jednotka měření, c výrobní číslo, ä třída přesnosti, e druh proudu, f zkušební napětí, g značka měřicí soustavy, h poloha číselníku pří­ stroje ■p ti ☆ zkušební napětí 500 V 1k Zkušební napětí vyšší než 500 (napf..i Číselník být vodorovné poloze / / >50* Číselník mít sklon vůči vodorovné rovině 60° 15 .......