Elektrická měření I

| Kategorie: Učebnice  | Tento dokument chci!

Základní pojmy elektrických měření, elektrické měřicí přístrojestudijní text určený pro učební obor: Elektrikář - silnoproudučební kód: 26-51-H/02

Vydal: Neurčeno Autor: Jaroslav Pešek 2009

Strana 16 z 34

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
číselník kryt skleněnou deskou horní straně nad číselníkem jsou umístěny vstupní svorky - stupnice měřicích přístrojů může být: lineární (všechny dílky jsou sebe stejně vzdáleny) nebo nelineární 5) přepínače rozsahů - používají otočné přepínače 6) kryt - izolantu (plastu), pod ním ještě nachází například předřadníky, bočníky, usměrňovač - bývá obvykle dvoudílný, krytu musí být otvory pro vstup chladícího vzduchu Rušivé vlivy při měření - echanické vlivy: tření ložiskách otočných částí, otřesy - teplota: vlivem změn teplot mění odpor měřicích cívek, předřadníků bočníků a magnetická indukce permanentních magnetů - vnější elektromagnetická pole: vlivu rušivých magnetických polí bráníme magnetickým stíněním měřicího ústrojí - vnější elektrostatická pole: vlivu rušivých elektrostatických polí bráníme elektrickým stíněním měřicího ústrojí - kmitočet: změna kmitočtu vliv přesnost měření těch měřicích přístrojů, jejichž pohybový moment závisí kmitočtu (například indukčních elektroměrů) Druhy měřicích soustav analogových měřicích přístrojů 1) agnetoelektrické měřicí přístroje - - obsahují permanentní magnet podkovovitého tvaru, který dosedají dva vhodně vytvarované pólové nástavce magneticky měkkého materiálu - válcové dutině pólových nástavců uložen váleček magneticky měkkého materiálu - vzduchové mezeře mezi válečkem pólovými nástavci otočně uložena lehká otočná cívka mnoha závity tenkého izolovaného měděného drátu) navinutá hliníkovém rámečku (magnetické tlumení) 16