Elektrická měření I

| Kategorie: Učebnice  | Tento dokument chci!

Základní pojmy elektrických měření, elektrické měřicí přístrojestudijní text určený pro učební obor: Elektrikář - silnoproudučební kód: 26-51-H/02

Vydal: Neurčeno Autor: Jaroslav Pešek 2009

Strana 17 z 34

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
magnetoelektrický měřicí přístroj hrotovým uložením zařízení nastaveni nulové polohy ručky feromagnetický váleček hřidelka - vzduchové mezeře mezi pólovými nástavci válečkem vytváří radiální magnetické pole (pole, které vždy kolmé závitům pohyblivé cívky) - pohyblivou (otočnou) cívkou protéká měřený proud vytváří tak vlastní magnetické pole - víme, nachází-li vodič protékaný elektrickým proudem magnetickém poli, působí na něj síla, která působí cívku otočným momentem, který způsobí natočení cívky - cívka mechanicky spojena ručkou pevně spojenou hřídelkou, proto natočení cívky způsobí natočení ručky výchylku stupnici (ručka musí při svém pohybu překonávat direktivní moment pružin (tyto pružiny současně přivádějí cívky měřený proud) - pohyblivou část měřicího ústrojí působí dva momenty síly: - pohybový moment vyvolaný měřenou veličinou způsobující pohyb pohyblivé části - direktivní (řídicí) moment působí proti momentu pohybovému (jeho velikost přímo úměrná výchylce zvětšuje výchylkou) 17