Elektrická měření I

| Kategorie: Učebnice  | Tento dokument chci!

Základní pojmy elektrických měření, elektrické měřicí přístrojestudijní text určený pro učební obor: Elektrikář - silnoproudučební kód: 26-51-H/02

Vydal: Neurčeno Autor: Jaroslav Pešek 2009

Strana 18 z 34

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
otočná část (ručka) při měření zastaví (ustálí) poloze, když jsou momenty rovny - stupnice měřicího přístroje lineární (výchylka přímo úměrná velikosti proudu protékajícího cívkou, směr výchylky závisí směru proudu) - magnetoelektrické měřicí přístroje rozlišují polaritu proudu napětí (polarita je vyznačena svorkách měřicího přístroje) - používají pro měření pouze stejnosměrných proudů napětí velmi širokých rozsazích (pA kA, kV), vyrábí jedno vícerozsahové - magnetoelektrické měřicí přístroje jsou ručkových přístrojů praxi nejpoužívanější, protože mají srovnání jinými druhy ručkových přístrojů velmi malou vlastní spotřebu, jsou velmi citlivé (měřicí přístroje měření malých proudů jsou galvanometry), přesné (dosahují vysoké přesnosti 0,1 0,2), jejich vlastní magnetická pole permanentních magnetů jsou velmi silná (nedochází zkreslování výsledků měření vlivem působení silových polí ostatních používaných měřicích přístrojů při měření), jsou však citlivé přetížení (direktivní pružiny mohou přehřát, čímž ztratí původní pružnost mění údaj přístroje) / L[ÚH'l'2) magnetoelektrické měřicí přístroje usměrňovačem - magnetoelektrické měřicí přístroje jsou použitelné pouze pro měření stejnosměrného proudu napětí - kromě měření stejnosměrného proudu napětí lze doplnění magnetoelektrického měřicího přístroje usměrňovačem měřit i střídavé proudy napětí - mají lineární stupnici výchylka ručky úměrná střední hodnotě usměrněného proudu nebo napětí, ale stupnice kalibrována v efektivních hodnotách • univerzální______ magnetoelektrické______ měřicí______ přístroje______ usměrňovačem (analogovémultimetry) - jedná kombinované magnetoelektrické měřicí přístroje mnoha rozsahy napětí a proudů, stejnosměrných střídavých (při měření střídavých veličin pracují tyto přístroje s usměrňovačem) - při měření střídavých proudů pracuje přístroj jako ampérmetr s usměrňovačem přepínatelným bočníkem, při měření střídavých napětí jako voltmetr usměrňovačem a s přepínatelným předřadníkem, při i měření stejnosměrného proudu a napětí měřicí ústrojí připojuje na bočník předřadník vynecháním usměrňovače 18