Elektrická měření I

| Kategorie: Učebnice  | Tento dokument chci!

Základní pojmy elektrických měření, elektrické měřicí přístrojestudijní text určený pro učební obor: Elektrikář - silnoproudučební kód: 26-51-H/02

Vydal: Neurčeno Autor: Jaroslav Pešek 2009

Strana 19 z 34

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
multimetry umožňují měřit elektrický odpor (vícerozsahový magnetoelektrický ohmmetr součástí multimetru) • magnetoelektrický ohmmetr - pracuje většinou jako ampěrmetr, který měří proud, ale stupnice kalibrována ohmech (není-li na svorky přístroje připojen rezistor ručka ukazuje na mechanickou nulu proudové stupnici) - před měřením odporu potřeba zkratovat měřicí svorky (přívodní vodiče) pomocí proměnného předřadníku nastavit elektrickou nulu stupnici kalibrované ohmech poté lze zvoleném měřicím rozsahu změřit odpor (přepínáním proměnného bočníku měníme měřicí rozsah) - stupnice magnetoelektrického ohmmetru nelineární (není rovnoměrná), přesnost měření poměrně nízká (je nutné počítat chybou měření používají pouze jako součást univerzálních měřicích přístrojů) 3) feromagnetické (elektromagnetické) měřicí přístroje - původního konstrukčního uspořádání bylo dutiny válcové cívky vtahováno feromagnetické jádro zavěšené pružině, která vyvolávala řídicí (direktivní) sílu (dnes toto uspořádání měřicího obvodu používá pouze zkoušeček pro přibližné měření napětí - ZNI starší VADAS) - současnosti používané přístroje skládají pevné válcové cívky, na jejíž vnitřní straně umístěn pevný plíšek - druhý pohyblivý plíšek umístěn hřídelce otočného ústrojí - používají plíšky různých tvarů - princip založen silovém působení dvou feromagnetických plíšků nacházejících magnetickém poli cívky - protéká-li cívkou proud, dojde tomu, oba plíšky vlivem magnetického pole zmagnetují souhlasně začnou se odpuzovat - pohyblivý plíšek začne pevnému vzdalovat tím natáčí ručku (direktivní moment vyvozován spirálovou pružinou) - dojde-li vyrovnání pohybového momentu vyvozeného odpudivou silou plíšků direktivního momentu pružiny, ručka ustálí 19