Elektrická měření I

| Kategorie: Učebnice  | Tento dokument chci!

Základní pojmy elektrických měření, elektrické měřicí přístrojestudijní text určený pro učební obor: Elektrikář - silnoproudučební kód: 26-51-H/02

Vydal: Neurčeno Autor: Jaroslav Pešek 2009

Strana 8 z 34

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Měřicí přístroje - jedná měřicí prostředky, které slouží převodu měřené veličiny údaj poskytující informaci velikosti měřené veličiny - vyrábějí jako jednorozsahové nebo vícerozsahové Podle principu znázornění měřené veličiny vyrábějí a) analogové měřicí přístroje (nejběžnější jsou ručkové měřicí přístroje) - odečtená výchylka ručky převádí číselnou hodnotu měřené veličiny - mají elektromechanické měřicí ústrojí (měřicí soustavu)k převodu měřené veličiny mechanický pohyb ukazatele b) digitální (číslicové) měřicí přístroje - hodnota měřené veličiny zobrazuje číslicově displeji - místo měřicí soustavy mají analogově digitální převodník c) univerzální měřicí přístroje (multimetry) - analogové nebo digitální - umožňují provádět měření více různých veličin pomocí jednoho přístroje Analogové měřicí přístroje - ěřicí ústrojí převádí příslušnou měřenou veličinu výchylku ukazatele - výchylka ručky stupnici analogového měřicího přístroje při spojitých změnách měřené veličiny spojitě proměnná (mění spojitě výchylka ručky přístroje je analogovým údajem měřené veličiny, nikoliv skocích) - výchylku ručky analogového měřicího přístroje převádí číselnou hodnotu sám pracovník, který měření provádí Základní vlastnosti analogových měřicích přístrojů M ěřicí rozsah - udává ezní hodnoty měřené veličiny, které možné analogovým měřicím přístrojem měřit (například měřicí rozsah voltmetru 120 V) 7