Elektrická měření I

| Kategorie: Učebnice  | Tento dokument chci!

Základní pojmy elektrických měření, elektrické měřicí přístrojestudijní text určený pro učební obor: Elektrikář - silnoproudučební kód: 26-51-H/02

Vydal: Neurčeno Autor: Jaroslav Pešek 2009

Strana 7 z 34

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Měřicí metody - volba měřicí metody závisí: - měřicích přístrojích, které máme dispozici - nepožadované přesnosti měření - čase, který chceme měření věnovat Rozdělení měřicích metod 1) základní: a) metody absolutní - měřená veličina určuje výpočtem její definiční rovnice základě měření veličin ní vyskytujících (například určení odporu pomocí Ohmová zákona -) b) metody porovnávací - hodnota měřené veličiny porovnává známou hodnotou měřené veličiny téhož druhu (například můstková metoda měření odporu) 2) podle způsobu určení měřené veličiny: a) metody přímé - měřenou veličinu ukáže přímo příslušný měřicí přístroj (například měření proudu ampérmetrem) b) metody nepřímé - měřenou veličinu vypočítáme naměřených hodnot jiných veličin, kterých měřená veličina závisí (například měření odporu voltmetrem ampérmetrem výpočet odporu pomocí Ohmová zákona) 3) podle funkce použitého měřicího přístroje: a) výchylkové metody - měřená veličina určí výchylky ručky analogového měřicího přístroje - měření rychlé, ale nelze dosáhnout velké přesnosti měření b) nulové metody - měřicí přístroj slouží jako indikátor nulové výchylky (například galvanometr nulou uprostřed stupnice) - měření zdlouhavé, ale přesné (například můstková měření) c) digitální metody - využití digitálních měřicích přístrojů 6