Elektrická měření I

| Kategorie: Učebnice  | Tento dokument chci!

Základní pojmy elektrických měření, elektrické měřicí přístrojestudijní text určený pro učební obor: Elektrikář - silnoproudučební kód: 26-51-H/02

Vydal: Neurčeno Autor: Jaroslav Pešek 2009

Strana 6 z 34

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Pomocí přesného digitálního voltmetru jsme změřili napětí monočlánku 1,506 Určete velikost absolutní relativní chyby měření, předpokládáme-li, digitální voltmetr udává přesnou hodnotu napětí, řešení: Un= 1,5 V Us 1.100 Os — H Au 1,5 1,506 5u= •100 Au 0.506 V Au Su= .006 5»= 0.4 % 5 .matematické: a) absolutní chyba Ax - definována jako rozdíl mezi naměřenou skutečnou hodnotou měřené veličiny, je vyjádřena jednotkách měřené veličiny (může nabývat kladných záporných hodnot) Ax Xs - kde naměřená hodnota veličiny, skutečná hodnota veličiny - poznámka: skutečnou hodnotu měřené veličiny nelze přesně změřit, proto pro výpočet absolutní chyby nahrazuje hodnotou zjištěnou podstatně přesnějším měřením (například pomocí přesného digitálního měřicího přístroje) b) oprava (korekce) O - definována jako záporně vzatá absolutní chyba (využití při kreslení korekční křivky analogového měřicího přístroje) c) relativní chyba 5x - definována jako poměr absolutní chyby skutečné hodnoty veličiny, udává se v procentech 8x 100 x* 3) podle zdrojů chyb: a) subjektivní - jsou zaviněné pracovníkem (lidským faktorem), který měření provádí (například chybné čtení údajů, chybné zapojení elektrického obvodu, nevhodná volba měřicího rozsahu, chybná poloha měřicího přístroje při měření) b) objektivní - jsou způsobeny nevhodně zvolenou metodou měření, nepřesností měřicích přístrojů nebo vlivem vnějších vlivů prostředí Řešený příklad 1) Pomocí analogového voltmetru jsme změřili napětí tužkového monočlánku 1,5 V