Elektrická měření I

| Kategorie: Učebnice  | Tento dokument chci!

Základní pojmy elektrických měření, elektrické měřicí přístrojestudijní text určený pro učební obor: Elektrikář - silnoproudučební kód: 26-51-H/02

Vydal: Neurčeno Autor: Jaroslav Pešek 2009

Strana 33 z 34

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
odečtenou délku násobíme nastaveným měřítkem například V/cm eventuelně ještě poměrovým činitelem měřící sondy například: 10 - dostaneme pak 5,2 V/cm 156 V Měření střídavých napětí - střídavé napětí vstupu (přepínač druhu proudu AC) vychyluje paprsek střídavě nahoru dolů - při zapnuté časové základně objeví obrazovce časový průběh vstupního signálu (je­ li periodický), nebo světlý pruh, je-li signál neperiodický - osciloskopem lze měřit okamžitou hodnotu (například špičku) střídavého signálu - dvojnásobná špičková hodnota střídavého napětí, takzvaná hodnota špička špička, nebo špička minimální hodnota rozdíl nejvyšší nejnižší výchylky stopy parsku na stínítku obrazovky násobený nastaveným měřítkem V/cm, které měněno stupňovitě přepínačem ovládacím panelu, označovaným VERT.input) kostru (GND) - časová základna spouštění musí nastavit tak, aby obraz průběhu periodického signálu byl ustálený klidně stál - průběh proudu lze měřit nepřímo měřením úbytku napětí malém odporu způsobeného proudem Měření kmitočtu - měření délky periody tím kmitočtu střídavého signálu nastaví jemná regulace časové základny (přepínač VARIABLE pozice cal) - časová základna stupňovitým přepínačem nastaví tak, aby jedna perioda měřeného signálu zabírala největší část obrazovky - práh spouštění časové základny (LEVEL) nastaví tak, aby jedna perioda měřeného signálu zabírala největší část obrazovky - práh spouštění časové základny (LEVEL) nastaví tak, aby průběh začínal při průchodu nulou - pak odměříme rastru obrazovky délku periody - odměřené vzdálenosti například 7,5 při rychlosti časové základny 0,3 ms/cm, pak odpovídá kmitočet 1/T /(7,5 0,3 ms/cm) Hz Měření fázového posunu - dvě střídavé elektrické veličiny lze nejlépe zobrazit současně dvoupaprskovém nebo dvoukanálovém osciloskopu - vstupy obou kanálů jsou přivedeny periodické signály (téže frekvence), jejichž fázový posun chceme změřit 33 .AMPL Zobrazení střídavých veličin - vstupní signál přiváděn vstup (Vert