Elektrická měření I

| Kategorie: Učebnice  | Tento dokument chci!

Základní pojmy elektrických měření, elektrické měřicí přístrojestudijní text určený pro učební obor: Elektrikář - silnoproudučební kód: 26-51-H/02

Vydal: Neurčeno Autor: Jaroslav Pešek 2009

Strana 34 z 34

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
kvadrantu diagramu - protože kostra osciloskopu připojena střed sériového spojení odporu diody, stojí napětí diody pro osciloskop „na hlavě": Ujj —UF - přepneme-li obrácení fáze (INVERT) II.první napětí může být například úbytek napětí sledovaného proudu nějakém odporu a druhé napětí může být například celkové napětí sériovém zapojení odporu cívky - obrazovce pak měříme odstup cm) ten podělíme délkou společné periody T (rovněž cm), odpovídající trvání periody - fázový posun (pmezi celkovým napětím proudem potom (p= 360° At/T Zobrazování charakteristik - dvoukanálového osciloskopu většinou možné přepnout druhý kanál vodorovný vychylovací systém (namísto časové základny) - pak možno libovolně měnit měřítka obou osách - obrazovce tak možno zobrazit například charakteristiku diody jako vztah mezi napětím diodě proudem tekoucím diodou, zařadíme-li série diodou odpor Q - sériové spojení diody odporem připojíme střídavé napětí transformátoru(50 Hz) - kostru (zem) osciloskopu připojíme spojení mezi diodou odporem - napětí diodě vstupu kanálu vychyluje paprsek doleva doprava, úbytek napětí na odporu vstupu kanálu vychyluje paprsek nahoru dolů - tento úbytek napětí úměrný proudu, který protéká diodou - elektronový paprsek pak kreslí charakteristiku diody zrcadlově, oblast propustnosti diody znázorní II. kanále, zobrazí charakteristika diody v běžné podobě (modrá silná plná čára) - je-li hodnota odporu desítkový násobek například 100 nebo kQ, pak může být měřítko svislé osy pro proud diody lehce vypočteno - při odečítacím měřítku V/cm odporu měřítko V/cm/l mA/cm 34