Elektrická měření I

| Kategorie: Učebnice  | Tento dokument chci!

Základní pojmy elektrických měření, elektrické měřicí přístrojestudijní text určený pro učební obor: Elektrikář - silnoproudučební kód: 26-51-H/02

Vydal: Neurčeno Autor: Jaroslav Pešek 2009

Strana 31 z 34

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
periodické pilové napětí horizontálních vychylovacích deskách, vede elektronový paprsek rovnoměrně zleva doprava (při čelním pohledu obrazovku) pak rychle vrací zpět - během zpětného chodu pilového napětí paprsek potlačen (zhasnut) záporným (stmívacím) impulzem přivedeným Wheneltův válec - časová základna tvořená generátorem pilových kmitů stupňovitě nastavitelná v širokém rozpětí kmitočtů kmitočet možno jemně doladit (knoflíkem VARIABLE) - pro měření času (periodického pulzu obrazovce osciloskopu) musí být kvůli přesnosti jem nastavení kmitočtu časové základny horní části rozsahu.ext. nástupní hrany měřeného signálu - osciloskopu synchronizovanou časovou základnou dostává generátor pilových km itů pro každý pilový signál nový spouštěcí impulz - každém průběhu pilového kmitu hodnota napětí vrátí zpět nejnižší hodnotu a generátor čeká spouštěcí impulz Schmitttova klopného obvodu - spouštěcí napětí vstupního signálu (úroveň při které spustí Schmitttův obvod) je možno nastavit - přepínačem druhu proudu vstupu lze přepnout (střídavý signál) nebo DC (stejnosměrný signál) - režimu střídavého signálu oddělí vstupní kondenzátor stejnosměrnou složku - režimu stejnosměrného vstupu lze osciloskop použít měření stejnosměrného napětí - mezipoloze přepínače vstup uzemněn činnosti jen vodorovné vychylování - časovou základnu lze synchronizovat externím signálem odlišným signálu vstupního, přivedeným vstup označovaný většinou SYNC.) - přepínačem označeným (+/-) pak určíme, zda spouštění (triggering) časové základny bude nástupnou (+) nebo sestupnou (-) externího impulzu Dvoukanálový osciloskop - velm často potřeba porovnat vzájemně průběhy dvou současných periodických signálů - tomuto účelu slouží dvoukanálový osciloskop, který srovnání s jednokanálovým dva Y-vstupy dva oddělené Y-zesilovače - pro současné sledování dvou signálů stačí jednopaprsková obrazovka Dvoukanálový osciloskop 31 .EXT přepnutí příslušného přepínače (do polohy Sy. - obraz průběhu periodického signálu obrazovce nehybný (neubíhá ani doleva, ani doprava), je-li perioda pilovitého kmitu časové základny shodná periodou sledovaného periodického signálu, nebo celočíselným násobkem periody sledovaného signálu - toho lze dosáhnout synchronizací časové základny spouštěním (triggering) odvozeným např