Elektrická měření I

| Kategorie: Učebnice  | Tento dokument chci!

Základní pojmy elektrických měření, elektrické měřicí přístrojestudijní text určený pro učební obor: Elektrikář - silnoproudučební kód: 26-51-H/02

Vydal: Neurčeno Autor: Jaroslav Pešek 2009

Strana 29 z 34

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
horizontální vychylování) může být pro oba paprsky společná - dva vertikální zesilovače pak modulují oba paprsky dvěma vstupními signály Funkční celky osciloskopu - vedle obrazovky obsahuje osciloskop další funkční celky, ovládací prvky bývají na čelním panelu různě rozmístěny různě (většinou anglicky) označovány - funkce jednotlivých celků obsluha osciloskopu bude vysvětlena jednokanálovém přístroji - síťový díl osciloskopu transformuje usměrňuje síťové napětí, dodává potřebná stejnosměrná napětí pro polovodičové elektronické prvky, žhavicí vysoké anodové napětí pro obrazovku - vstupní dělič vícestupňový kalibrovaný napěťový dělič pro dělení vstupního signálu - dělič případně následný zesilovač upraví amplitudu vstupního signálu tak, aby byla pro zobrazení využita optimálně celá obrazovka (dělič blokovém schématu označen VERT.je-li dvojici vychylovacích destiček přivedeno napětí, paprsek vychýlen směrem ke kladné desce přímkové dráhy parabolickou - svislé vychylování elektronového paprsku nazývá vertikální vychylováním (Y- vychylování), vodorovné vychylování nazývá horizontální vychylování - vychylování) - toto elektrostatické vychylování nemá téměř žádnou setrvačnost, vyžaduje však ve srovnání elektromagnetickým vychylováním obrazovek televizorů (které umožňuje vychylování úhlu 120°) delší stavbu obrazovky, protože při větších vychylovacích úhlech docházelo zkreslení - elektrony paprsku dopadají velkou rychlostí luminiscenční vrstvu stínítka obrazovky a vyrážejí luminiscenční vrstvy další elektrony (sekundární elektrony) - tyto sekundární elektrony jsou přitaženy anodou obrazovky, která vysoké kladné napětí tvořena grafitovým povlakem vnitřní stěně obrazovky blízkosti stínítka (obrazovky) - napětí anodě urychluje paprsek průchodu vychylovací soustavou - stínítko přední vnitřní straně obrazovky tvořeno vrstvou luminoforu, obsahujícího sulfid, oxid nebo silikát zinku nebo kadmia, který příměsí malého množství stříbra, zlata, mědi nebo manganu aktivován luminiscenčním schopnostem - luminofory rozlišují podle barvy, jasu setrvačnosti - pro osciloskopy většinou používá luminofor zelené barvy, kterou oko dosti citlivé - modrý luminofor používá případech, kdy počítá černobílým fotografováním obrazovky - dvou paprskové obrazovky obsahují jedné baňce dva paprskové vychylovací systémy - často paprsek jedné katody průchodu zaostřovací elektronovou optikou rozdělen clonou dvěma otvory dva paprsky - časová základna (tj.AMPL) 29