Elektrická měření I

| Kategorie: Učebnice  | Tento dokument chci!

Základní pojmy elektrických měření, elektrické měřicí přístrojestudijní text určený pro učební obor: Elektrikář - silnoproudučební kód: 26-51-H/02

Vydal: Neurčeno Autor: Jaroslav Pešek 2009

Strana 28 z 34

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
' jiu iic é borásnxlního new nastavitelná íipouštór.vypínán.irhráli / v ■■■ .Kaiiál / í ■ \ vstuprizdiTkn / ; ka-.\ SS, i i vypínač \ nástamvi jasu: s '<■\\ zóostřftrt •rccus) i na?tavenfvértikňInitto / \ s.' í ■■' / í ' ,i; irivkuuváiií.aU ■ ' i zonrriclzdiika, táral , v\ -^r-írn o-ovcru: . UfdnokanáVdvuiiltžná, prejinac ■ druWii’ •jroudu nfStavení ' ; Vfirkrlní,.i vyciiyiuvš (higgcringt časové zíkleery \ , ■ nastavení i \ HoťrontĎWiri , \ \vv riySovam nas*av<?ní •■■ .tnpliu,dv povrch katody potažen vrstvou oxidu baria nebo oxidu stroncia tyto oxidy emitují dostatek elektronů již při rudém žáru (asi 800 °C) svazek elektronů emitovaných katodou zaostřen úzkého svazku elektronovou optikou urychlen směrem stínítku obrazovky, kterém vyvolá fotoemisní vrstvě vyzáření světla zaostřený urychlený paprsek osového směru vychylován dvěma vychylovacími systémy může dopadnout kterýkoliv bod stínítka obrazovky žhavená emitující katoda obklopena řídicí elektrodou tvaru hrnce otvorem pro paprsek elektronů dně, která nazývá Wehneltův válec vůči katodě záporný potenciál, který elektrony brzdí některé vrací zpět katodu záporné předpětí Wehneltově válci řídí jas (intenzitu paprsku) obrazu otočný knoflík odporového trimru, kterým nastavuje jas (záporné předpětí), čelní straně osciloskopu označením jas (INTENS) elektronový paprsek skládá záporně nabitých elektronů, které vzájemně odpuzují paprsek snahu rozptýlit musí být proto zaostřován zaostřovací elektrodou tato prstencová elektroda umístěna mezi dvěma urychlovacími elektrodami, které mají oproti katodě vysoké kladné napětí (tisíce voltů) samotná zaostřovací elektroda má napětí několik stovek voltů, toto napětí nastavuje odporovým trimrem nastavitelné napětí zaostřovací elektrodě zužuje (zaostřuje) elektronový paprsek otočný knoflík odporového trimru pro nastavení zaostření paprsku na čelní straně osciloskopu označen Focus (ohnisko) mezi paprskovým vyzařovacím systémem (katoda, urychlení a zaostření) stínítkem obrazovky projde paprsek mezi dvěma páry vychylovacích destiček, které mohou vychylovat paprsek svislém ve vodorovném směru k tomu účelu druhý pár vychylovacích destiček oproti prvnímu páru pootočen 90° kolem podélné osy obrazovky .rrSr