DOLD Benning - Hlídání symetrie baterie BA 9054/331 varimeter

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Vydal: OS-KOM spol. s r.o. Autor: Benning

Strana 5 z 8

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
220 aritmetická střední hodnota 0,05 %/K Oblast napětí pomocného napětí A1/A2 (odpovídá také napětí baterie, které hlídat): 300 Jmenovitá spotřeba: Výstup Osazení kontaktu: přepínací pomocné kontakty pozlacením kontaktu max.2003 Dold BCR-Sy/So 5/8 3984*cs . (při popř.Hlídání symetrie baterie 9054/331 varimeter 3 Vstup Technická data Prahová citlivost nesymetrie (měřící rozsah): Hodnota odpadu: Přesnost opakování: Časové zpoždění tv: Proud středovém vedení (svorka „M“): Měření: Teplotní vliv: Pomocný okruh 0,12 1,2 absolutní stupnice pevně hodnoty inicializace max. tavná pojistka: Mechanická životnost: 106 spínání IEC/EN 60947-5-1 IEC/EN 60947-5-1 105 spínání IEC/EN 60947-5-1 A/230 A/230 IEC/EN 60947-5-1 IEC/EN 60947-5-1 8 A/24 nebo 0,3 A/220 DC 3.4. 300 cca W Spínací možnosti: Spínání (pro 15): Rozpínání (pro 15): Pro DC: Elektrická životnost: Pro při 230 AC: Odolnost proti zkratu: Max