DOLD Benning - Hlídání symetrie baterie BA 9054/331 varimeter

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Vydal: OS-KOM spol. s r.o. Autor: Benning

Strana 4 z 8

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Nastavení musí překontrolovat dodatečným měřením napětí bateriových větví. Tlačítko musí být stisknuto minimálně sekund.2003 Dold BCR-Sy/So 4/8 3984*cs . 3. Funkční schopnost může být překontrolována tlačítkem test předním panelu přístroje.2 Signalizace svítí při přiloženém provozním napětí svítí při sepnutém výstupním relé Horní zelená LED kontrolka: Spodní zelená LED kontrolka: Nové baterie jsou zpočátku normálně nesymetrické.4.Hlídání symetrie baterie 9054/331 varimeter 2.1 Provedení způsob činnosti Středový vývod sady baterií přiveďte svorku „M“. 2. Hlásící relé také odpadne při přerušení vodiče svorce „M“. Jestliže více než sekundách odchylka symetrie obou bateriových napěťových větví větší než nastavená hodnota, odpadne hlásící relé. nutné dodatečné seřízení hlídání odpovídající době provozu (viz nastavení přístroje uvedení provozu)