Čestné uznání Vladimíra Lista Václavu Macháčkovi

| Kategorie: Tisková zpráva  |

Vydal: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Autor: UNMZ

Strana 1 z 1

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Je členem TNK pro elektrotechnické předpisy TNK řešící problematiku elektroenergetiky. Dále věnuje poradenské přednáškové činnosti oblasti legislativních předpisů technických norem dotýkajících požadavků rozvodných energetických společností.VÁCLAV MACHÁČEK Čestné uznání uděluje dlouhodobý významný přínos pro rozvoj technické normalizace v oblasti elektroenergetiky. .) pracoval roku 1957 svého vyučení ukončení aktivní činnosti roce 2005, postupně jako elektromontér, revizní technik elektrických zařízení, vedoucí pracovník útvarů zaměřením technickou kontrolu, řízení kvality normalizaci. Z uvedených důvodů uděluje Čestné uznání Vladimíra Lista. Působí rovněž jako revizní technik elektrických zařízení. V středočeské energetice (STE) Praha (dnes ČEZ, s. Je autorem řady odborných publikací zaměřených problematiku venkovních kabelových vedení distribučních rozvodů, problematiku elektrických přípojek připojování odběrných elektrických zařízení neposlední řadě také příručky pro zkoušky elektrotechniků pracujících na elektrických zařízeních nad 000 Odborné časopisy Elektroinstalatér ELEKTRO uveřejňují jeho příspěvky oblasti elektroenergetiky. Nyní působí České energetické společnosti (ČENES) Praha jako člen představenstva. Jako člen představenstva České energetické společnosti podílí naplňování cílů poslání tohoto sdružení inženýrů, techniků zájemců řad odborníků obor elektroenergetika. Václav Macháček absolventem Střední průmyslové školy elektrotechnické Praze. Podílí se zejména tvorbě norem ČSN PNE Podnikové normy energetiky)