Busch-AudioWorld Busch-Radio BTconnect DAB+ Branding --

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 9 z 121Poznámky redaktora
■ Chraňte přístroj před vodou vlhkým prostředím.6 Bezpečnostní předpisy Nebezpečí elektrické napětí! Elektrické napětí! Ohrožení života nebezpečí požáru způsobené elektrickým napětím výši 100 240 V. ■ Před montáží nebo demontáží odpojte síťové napětí. Varování! Poškození přístroje vnějšími vlivy! Vlhkost znečištění přístroje mohou vést zničení přístroje. ■ Neprovádějte přístroji, jeho komponentech příslušenství žádné změny nebo opravy.2 Doporučené chování ■ Před výměnou nebo sešrotováním přístroje zrušte spárování všech spárovaných přístrojů Bluetooth. ■ Před výměnou nebo sešrotováním přístroje jej vynulujte továrních nastavení. – Chraňte přístroj při přepravě, skladování provozu před vlhkostí, nečistotami poškozením. ■ Nikdy nepoužívejte přístroj poškozenými přívodními kabely. ■ Používejte přístroj jen tehdy, je-li technicky bezvadném stavu.7. ■ Neotvírejte žádné pevně přišroubované kryty pouzdru přístroje. 3. V přístroji jsou uloženy výlučně údaje spárovaných přístrojů Bluetooth. 3.7 Kybernetická bezpečnost 3. Následkem může být elektrický šok, popáleniny nebo smrt. .Bezpečnost Produktová příručka 2CKA003073B5281 │9 3. ■ Práce 100 240 síti smí provádět jen odborný elektrotechnický personál.1 Uložené údaje V přístroji nejsou uloženy žádné osobní údaje.7. Při přímém nebo nepřímém kontaktu díly pod napětím dochází k nebezpečnému průchodu proudu tělem