Busch-AudioWorld Busch-Radio BTconnect DAB+ Branding --

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 8 z 121Poznámky redaktora
3.5. Zkontrolovat stav bez napětí 4.1 Obsluha Pro obsluhu přístroje není zapotřebí žádná speciální kvalifikace. Uzemnit zkratovat 5.5. Zakrýt nebo zahradit sousední díly, které jsou pod napětím . Kvalifikovaný elektrikář musí přečíst tuto příručku porozumět řídit příslušnými pokyny.Bezpečnost Produktová příručka 2CKA003073B5281 │8 3.5 Cílová skupina kvalifikace personálu 3. Zajistit proti opětovnému zapnutí 3. Odpojit napětí 2.2 Instalace, uvedení provozu údržba Instalaci, uvedení provozu údržbu přístroje smí provádět jen školení elektrikáři s odpovídající kvalifikací. Kvalifikovaný elektrikář musí znát správně používat „pět bezpečnostních pravidel“ (DIN VDE 0105, 50110): 1. Kvalifikovaný elektrikář musí dodržovat národní předpisy ohledně instalace, funkční zkoušky, oprav údržby elektrických výrobků, které platí jeho zemi