Busch-AudioWorld Busch-Radio BTconnect DAB+ Branding --

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 10 z 121Poznámky redaktora
(Směrnice 2012/19/EU OEEZ 2011/65/EU RoHS) (Nařízení REACH zákon pro realizaci nařízení (ES) 1907/2006) .Pokyny ochraně životního prostředí Produktová příručka 2CKA003073B5281 │10 4 Pokyny ochraně životního prostředí 4. Výrobky splňují zákonné požadavky, zejména zákon elektrických elektronických přístrojích a nařízení REACH.1 Životní prostředí Pamatujte ochranu životního prostředí! Použité elektrické elektronické přístroje nesmí vyhazovat domovního odpadu. Přístroj proto odevzdejte příslušné sběrny. – Přístroj obsahuje cenné suroviny, které lze opětovně použít. Všechny obalové materiály přístroje jsou vybaveny značkami zkušebními razítky pro řádnou a odbornou likvidaci. Zlikvidujte obalový materiál elektrické přístroje nebo jejich komponenty vždy prostřednictvím autorizovaných sběren nebo firem specializovaných likvidaci odpadu