Busch-AudioWorld Busch-Radio BTconnect DAB+ Branding --

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 10 z 121Poznámky redaktora
Zlikvidujte obalový materiál elektrické přístroje nebo jejich komponenty vždy prostřednictvím autorizovaných sběren nebo firem specializovaných likvidaci odpadu.1 Životní prostředí Pamatujte ochranu životního prostředí! Použité elektrické elektronické přístroje nesmí vyhazovat domovního odpadu.Pokyny ochraně životního prostředí Produktová příručka 2CKA003073B5281 │10 4 Pokyny ochraně životního prostředí 4. Přístroj proto odevzdejte příslušné sběrny. (Směrnice 2012/19/EU OEEZ 2011/65/EU RoHS) (Nařízení REACH zákon pro realizaci nařízení (ES) 1907/2006) . Výrobky splňují zákonné požadavky, zejména zákon elektrických elektronických přístrojích a nařízení REACH. Všechny obalové materiály přístroje jsou vybaveny značkami zkušebními razítky pro řádnou a odbornou likvidaci. – Přístroj obsahuje cenné suroviny, které lze opětovně použít