Busch-AudioWorld Busch-Radio BTconnect DAB+ Branding --

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 85 z 121Poznámky redaktora
6 „Funkce Sleep Time (čas vypnutí)“ straně 37. 2. Nastavení času provádí krocích minutách rozsahu minut. . Přejděte položky menu „Nastavení“.31 Menu „Nastavení“ „Časovač vypnutí“ (čas vypnutí) 10x 1/15 11/15 4/5 Z Z Z Časovač vypnutí Nastavení Jazyk Nastavení Menu Nastavení Obr. Výběr potvrďte tlačítkem „ENTER“. Nastavení vyberte pomocí tlačítek „PLUS/MINUS“.Obsluha Produktová příručka 2CKA003073B5281 │85 9. 3. 71: Časovač vypnutí Menu nachází úrovni menu „Nastavení“.2.3. 4. Pro nastavení času vypnutí časovače vypnutí proveďte následující kroky: 1. Po aktivaci funkce „Časovač vypnutí“ rádio pro montáž omítku automaticky vypne zde nastaveném čase. Přejděte položky menu „Časovač vypnutí“. – Pro aktivaci funkce viz kapitola 9